Fredag ble det markert at første av tre byggetrinn i fase 1 av utbyggingen av Alta videregående skole er ferdig. Det er 2,5 måneder før planlagt overtakelse fra hovedentreprenør Harald Nilsen AS til byggherre Finnmark fylkeskommune. Overtakelse var planlagt 3. mars 2017.

Overtakelsen fredag ble markert med en omvisning før prosjektlederne hos henholdsvis Harald Nilsen AS og Finnmark fylkeskommune, Tore Kalland og Steinar Hansen, skar det første stykket av kaka.

– Stort prosjekt

– Det har vært et stort prosjekt for oss i Harald Nilsen AS, sier prosjektleder Tore Kalland.

– Ved så store prosjekt så tar man i planleggingen hensyn til at uforutsette ting skal skje, men dette arbeidet har gått veldig bra, sier Kalland.

– Det har vært et mønsterprosjekt, sier Steinar Hansen hos Finnmark fylkeskommune.

– Vi vil takke Harald Nilsen AS for jobben dem har gjort. De har forsert prosjektet med en veldig god kvalitet. I tillegg har brukerne har gjort en fantastisk jobb og stått på hele tiden, sier Hansen.

– Det som har vært bra, er at man har hatt samspill mellom partene slik at resultatet har blitt bra, sier rektor Inger B. Persen ved Alta videregående skole.

I det nye bygget i byggetrinn 1 er det 6.000 kvadratmeter, og bygget skal huse musikk, dans og drama, mediekommunkiasjon, billinja, tre TIP-klasser (teknikk og industriell produksjon), industriteknikk pluss generelle klasserom.

– Musikk, dans og drama hos oss får for første gang lokaler som er tilpasset for dem. Til nå har de holdt til i vanlige klasserom. Dessuten får mediekommunikasjon topp moderne anlegg, sier Inger B. Persen.

 

Ingen fraværsskade

I løpet av det drøye året som er gått siden første spadetak har det ifølge Tore Kalland ikke vært noen alvorlige ulykker.

– Vi har i løpet av denne perioden ikke hatt en eneste fraværsskade, sier han.

– Det har vært fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet), og har hatt ukentlige vernerunder, sier anleggsleder Tom Helge Thomassen hos Harald Nilsen AS.

I tillegg til at alle underentreprenører har vært lokale, så har det også vært mange lærlinger i sving.

– Cirka 15 prosent av de som har jobbet her, har vært lærlinger, sier Thomassen.

– I sluttfasen har det vært 70-80 personer i sving her, kan Thomassen opplyse. Harald Nilsen AS har selv hatt opp mot 25 bygningsarbeidere i sving i tillegg til tre personer i administrasjonen.

 

Fakta

 • Alta videregående skole skal bygges ut for 360 millioner kroner.
 • Totalrammen for de tre byggetrinnene i fase 1 er på totalt 195,6 millioner kroner.
 • Første støp i byggetrinn 1 ble gjord 11. desember 2015.
 • Det var tett bygg 13. mai i år.
 • Trinn 1 er 60 prosent av dette, det vil si cirka 120 millioner kroner.
 • Det er cirka 6.000 kvadratmeter som nå er nybygd.
 • Totalt har det vært 65.000 timeverk i byggetrinn 1.
 • Alle underentreprenørerene har vært lokale.
 • Overlevering av byggetrinn 1 ble gjort fredag.
 • 16. januar 2017 flytter de første elevene inn, og alle skal være flyttet inn 23. januar.
 • Det neste byggetrinnet starter like etter jul ved at en fløy på én etasje skal rives og erstattes med to nye etasjer.