Gå til sidens hovedinnhold

Krever fortgang av Kløfta-prosjektet: – Rassikring av området haster

Artikkelen er over 3 år gammel

Formannskapet i Alta er samstemt i samferdselsspørsmålene.

Torsdag var Nasjonal Transportplan (NTP) oppe som sak i formannskapet i Alta. Etter møtet kom formannskapet med et felles ønske og krav til myndighetene i forhold til behovene som Alta og omegn har i forhold til vei.

Kløfta-strekket er veldig utsatt langs Rv. 93. Det har vært flere ulykker, og det er vanskelig for trailere å komme seg opp på vinterstid. Politikerne i Alta er klar på at Kløfta-prosjektet i sin helhet må inn i NTP den kommende perioden.

Det er et prosjekt som formannskapet i Alta mener haster med å få realisert.

«Prosjekt rassikring Rv. 93 Kløfta ligger inne i dagens NTP og lå inne i fagetatenes forslag til NTP 2018–29 med 960 mill. kr, med krav til middels bevilgningsramme. Prosjekter er nå ferdig planlagt av Statens vegvesen, og ventes inn for slutt behandling i Alta Kommunestyre. I regjeringens forslag til NTP for 2018–29 (Stortingsmeldingen for NTP 2018-29) er kun oppstartsmidler på 210 mill. kr i perioden 2024–29 lagt inn» skriver formannskapet i Alta i regi av ordfører Monica Nielsen (Ap) i en uttalelse og påpeker:

«Formannskapet i Alta er svært skuffet over at dette viktige rassikringstiltaket i Finnmark er skjøvet ut i tid og krever at resterende sum, anslått til 760 mill. kr tilbakeføres i NTP for 2018-29»,

Vi ha tilbake lufthavn

Formannskapet påpeker at strekningen som er hovedinnfartsåre til Finnmark, i dag er en flaskehals i transportkorridoren Hammerfest–Alta–finskegrensa og fylkets viktigste godskorridor inn og ut av fylket.

«Rassikring av området haster og det er av samfunnshensyn viktig å få dette realisert så raskt som mulig. Rassikringen er også nødvendig for å bedre regulariteten og få lagt til rette for modulvogntog i Vest-Finnmark» heter det videre i uttalelsen.

Formannskapet  minner også om prosjektet om en utvidelse av Alta lufthavn: «Alta kommune har forskuttert utfylling i sjø ved bruk av masser og forventer at forskutterte beløp tilbakebetales Alta kommune».

Det er også et sterkt ønske fra Alta-politikerne å fortsette oppgraderingen av E6 gjennom kommunen og «forventer at prosjektet følges opp i NTP for 2018-29».

 

Kommentarer til denne saken