Verdens fremste lakseforskere, toppolitikere, forvaltning, elveeiere og kong Harald er tirsdag og onsdag samlet til konferansen «Villaksen i Nord – med et internasjonalt perspektiv» i Alta. Etter at forskere ga et oppdatert kunnskapsbilde om laksen i nord og truslene mot bestanden kom Skei Grande med sin appell. Hun krever at klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H), fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og oppdrettsnæringen finner en løsning for lakselusproblematikken.

– Villaksen er selve genbanken til oppdrett, så de ødelegger egen næring. Eneste måte for vekst er gjennom å løse disse problemene. Staten kan hovedsakelig bidra med forskningsmidler og løsne litt opp i forvaltningen så sørger næringen for resultater, sier Skei Grande til NTB.

Stans vekst

Miljøpartiet de Grønne (MDG) krever også tiltak, men de vil i motsetning til Venstre også ha slutt på veksten i næringen:

– Oppdrettsindustrien er blitt altfor stor til å få fortsette å pøse medisin, lus, rømt fisk og møkk ut i kystnaturen. Samtidig med de store utfordringene i oppdrettsnæringen, planlegger regjeringen å seksdoble produksjonen. Det er åpenbart ikke bærekraftig, sier partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

For første gang har Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurdert 104 laksebestander etter kvalitetsnormen for villaks, og funnet at 81 av de viktigste laksebestandene ikke når målet om god tilstand. I 68 av bestandene ble det funnet genetisk påvirkning fra oppdrettslaks, melder Miljødirektoratet.

– Nedslående, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lydhør konge

Blant gjestene på seminaret er kong Harald, som har vært både laksefisker og engasjert i miljøvern mesteparten av livet. Bekymringen for villaksens framtid er stor i begge miljøene. Ofte nøyer de kongelige seg med å kaste glans over åpninger og velkomsttaler på ulike arrangement, men her vil kongen være til stede under hele første dag av konferansen, opplyser Slottet.

I en pressemelding fra Klima- og miljøverndepartementet mandag poengteres det at regjeringen bruker store ressurser for å ta vare på vill laksefisk.

– Vi har nå bedt Miljødirektoratet om å lage en tiltaksplan for vill laksefisk, sier statsråd Helgesen.
Planen skal belyse status og påvirkninger på laksebestandene våre, før Miljødirektoratet i samråd med berørte sektormyndigheter skal utarbeide planer for hvordan kvaliteten på bestandene kan forbedres.