Gå til sidens hovedinnhold

«Fantastiske tall» for Alta- og Repparfjordelva: – Vi har aldri hatt så få rømninger som nå

Artikkelen er over 3 år gammel

Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. I løpet av de fem årene har det vært en positiv utvikling når det gjelder innslag av oppdrettsfisk i disse to viktige lakseelvene.

Knapt noe sted er lakseelva viktigere for lokalsamfunnet enn i Finnmark. Nettopp derfor betyr overvåkningen som ble iverksatt for fem år siden så mye.

– Forvalterne mener det er svært viktig med god kunnskap om tilstanden i de to elvene, da dette skaper trygghet, sier samfunnskontakt i Grieg Seafood, Roger Pedersen.

LES OGSÅ: Grieg Seafood vil etablere nytt i Nordkapp: – Vi kommer til å trenge mange flere oppdrettsanlegg i framtiden

Sender inn prøver

Skjellprøveprosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI (Alta Laksefiskeri Interessentskap), Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon.

Fiskere i de to elvene oppfordres til å sende inn skjellprøver av laks som fanges i elven. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene forteller om historikken til laksen og deriblant hvor stor andel av de innsendte prøvene som er oppdrettslaks, heter det i en pressemelding.

I 2017 viser resultatene fra sportsfiskeprosjektet at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva og Altaelva er henholdsvis 1,1 prosent og 0,15 prosent.

For høstfiske var andelen i Altaelva 0,7 prosent. Tallene for høstfiske i Repparfjordelva er ikke ferdig analysert. I 2016 var gjennomsnittlig andel oppdrettslaks i sportsfisket i norske elver var 4,1 prosent.

LES OGSÅ: Lakseåret 2017 ble et av de beste noensinne

Historisk lave rømningstall

– Spesielt i Altaelva har det vært en fin utvikling. Når man finner kun én oppdrettslaks av syv hundre som blir tatt opp er dette fantastiske tall, og det føyer seg inn i tallene fra fiskeridirektoratet som viser at vi aldri har hatt så lave rømningstall som nå, påpeker Pedersen i Grieg.

– Hva er årsaken til det slik du ser det?

– For det første har oppdrettsselskapene løftet fokus på det med rømming på et høyere nivå, og har forbedret prosedyrene sine, sier Pedersen.

I tillegg peker han på at myndighetene har satt mye strengere krav til næringen, også når det kommer til riktig og bedre utstyr for næringen.

Positive skjellprøver

I løpet av sportsfiske i Repparfjordelva i 2017 ble det sendt inn 1.119 skjellprøver. Det er et solid antall prøver som gir godt datagrunnlag. Samme tall for Altafjordelva var 738, noe som er en liten nedgang fra 2016. Jo flere prøver som sendes inn, jo mer representative blir tallene for den reelle situasjonen.

Årringer i skjellene avslører fisken Laksefiskere tar skjellprøver av fisken de fanger. Skjellene analyseres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der kan forskerne lett fastslå om skjellene stammer fra villaks eller oppdrettslaks basert på årringene i skjellet

For at overvåkningen skal fungere er det avgjørende at fiskerne slutter godt opp om ordningen. Bonusen hver fisker får er at for hver skjellprøve mottar fiskeren en SMS om det er villaks eller rømt oppdrettslaks.

I tillegg får de informasjon om fiskens alder, kjønn, hvor lenge den har levd i elva, hvor lenge den har levd i sjøen og eventuelt om den har gytt tidligere.

De fiskerne som sender inn skjellprøve er også med i trekking av gavekort hver måned.

 

Kommentarer til denne saken