Disse bibliotekene i Finnmark får totalt 300.000 kroner i støtte

Et arrangement på Alta bibliotek i november 2015. Foto: Stine Ballovarre

Et arrangement på Alta bibliotek i november 2015. Foto: Stine Ballovarre Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fritt Ord har innvilget seks av søknadene fra biblioteker i Finnmark med 50.000 kroner hver i støtte.

DEL

Fritt Ord er ifølge seg selv en allmennyttig privat stiftelse.

Ifølge en pressemelding fra Fritt Ord så bevilger stiftelsen årlig midler til litteraturformidling i norske folkebibliotek.

I år var ønsket om å stimulere til nyskapende formidling av språk og litteratur.

Det engasjerte bibliotekarene i Finnmark. Flere søknader ble sendt inn til Fritt Ord, og nesten alle kommunene i fylket var involvert i en eller flere av søknadene.

– Gjennom prosjekt «Finnmarksbibliotekene» igangsatt av Finnmark fylkesbibliotek er det økt fokus på samarbeid og økt aktivitet på bibliotekene. Dette har ført til flere søknader om eksterne midler. Vi er stolte over hva bibliotekarene i Finnmark får til, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

Her er prosjektene i Finnmark som har fått støtte og som vil bli gjennomført høsten 2016 eller i løpet av 2017 (med omtale av prosjektene):

«Språkidentitet og flerspråklighet i nord», folkebibliotekene i Nordkapp, Måsøy, Loppa og Kvalsund: Bibliotekene ønsker å være en formidlingsarena for norsk skjønnlitteratur og en møteplass mellom forfattere og publikum. Finnmarksforfattere inviteres til samtale om sine forfatterskap og påvirkning av den flerspråkligheten som på mange måter definerer Finnmark.

«Er samisk språk og kultur liv laga?», Alta Bibliotek: Forfattermøter og diskusjon rundt emnene flerspråklighet, språkblanding, språkidentitet og minoritetsspråk, med utgangspunkt i den kulturelle smeltedigelen Finnmark, der samisk, finsk/kvensk og norsk kultur har møttes gjennom årtiene.

«Grenseløs Nord», bokbussen Karasjok/Utsjoki/Porsanger: Bokkbussen organiserer forfatterturné med flere forfattere som har ulik språklig bakgrunn (norsk, samisk, kvensk/finsk). Arrangementene består av opplesing og forfattersamtaler om emnet «Språk, identitet og litteratur», med utgangspunkt i forfatterens forhold til sitt/sine språk og hvilke forskjellige roller språk har i forfatterens arbeid og liv.

«Spiller det noen rolle hva jeg sier?», Hammerfest bibliotek og Gamvik folkebibliotek: Hammerfest folkebibliotek og Gamvik folkebibliotek fokuserer på ungdomsspråk og holdninger til likestilling og feminisme med utgangspunkt i Marta Breens forfatterskap og blogg. Samarbeid med lærere og skoleklasser på ungdomstrinnet skal sette søkelyset på ungdommenes språkbruk og holdninger.

«Kvensk vår», Porsanger bibliotek: Arrangementsrekke på Porsanger bibliotek som fremmer Poršáŋggu gielda/Porsanki komuuni/Porsanger kommune som landets eneste offisielt trespråklige og trekulturelle kommune. Det planlegges foredrag, forfattersamtale, muntlig kvensk formidling og skrivekurs med temaet Kvensk språk og litteratur, fortelt på emnene «Vårt språk – Vår litteratur – Vår kreative arv».

«Det finske i det flerspråklige Varanger», Vadsø bibliotek, Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby: Prosjektet fører sammen en norsk forfatter med kjennskap til den finsk-norske kulturen på grensa i Finnmark og en forfatter fra Finland eller fra det finskspråklige Tornedalen i Sverige i et forfattermøte som inspirerer til refleksjoner rundt den finske kulturens og språkkulturens dype røtter i Finnmark, og dens fremtid her.

Artikkeltags