Rektoren vet ikke hvordan hun får plass til alle elevene

Av

Om lag 30 personer møtte opp og var med i diskusjonen rundt elevkapasiteten ved Saga skole.