Hva i alle dager, FD?

Arve Solum

Arve Solum Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerFinnmark Dagblad. Hva i huleste holder dere på med? Har dere tenkt å kvitte dere med hver eneste leser nord, øst og vest for Alta? Er dere så innbitt Alta-patrioter at hver eneste mening - korrekt, feil eller overdrevet - er det eneste som betyr noe å få frem i avisa? Og uansett sannhetsgehalt er det viktig å fremme disse meningene - uansett konsekvenser? Ønsker dere virkelig ikke at også andre innbyggere i Finnmark skal betrakte dere som en seriøs avis?

Harde ord? Ja det er det. Jeg har selv jobbet som journalist i Finnmark Dagblad i 12 år. Og vi hadde slik jeg klarer å huske virkeligheten, en helt annen holdning til realiteter og sannheter enn det Finnmark Dagblad etter min mening har i dag. Og denne meningen er beheftet med mye sannhet knyttet til prioriteringer og nyhetsvinklinger hos dere i disse dager. Jeg er - dessverre for dere - langt fra den eneste med disse synspunkter.

Vi kan starte med noe helt enkelt før vi går inn i de vanskelige sakene. 17. mai er en festdag for alle her i fylket. Vi stiller opp i tog. Vi stiller opp i tilstelninger. Vi stiller opp for å hedre og glede de av oss som trenger vår omsorg - og deltakelse. I Alta presenteres dette som folkefesten. I Hammerfest (og andre steder) presenteres dette som 17. mai-arrangement.

Det er en vesentlig forskjell på hvordan man velger å publisere feiringen - som både i Alta, Hammerfest og alle andre steder, betraktes som en folkefest. Bare i Alta blir dette presentert som den folkefesten det var alle steder (i tittelen i ifinnmark.no. Etter FDs fremstilling klarte jeg ikke kvelden 17. mai å se at det var folkefest utenfor Alta.

Og så til det mer kompliserte. Sykehusdebatten. For å si det med en gang - gjelder undertegnede og alle andre i Hammerfest - vi unner alle at altaværingene skal ha et helsestell på nivå med andre. Vi har et sykehus som i likhet med alle sykehus, kan gjøre feil. Hammerfest Sykehus er langt fra «verstingen» i klassen i så måte. Likevel har Finnmark Dagblad (og Altaposten) vært med på å beskrive hendelser og oppfattede (kanskje ikke reelle) hendelser som beskriver et helsestell som baserer seg på å ta livet av alle som ikke kommer fra Hammerfest. Tenk dere hvilke følelser dette setter hos ansatte på sykehuset. Sjekker dere med offentlige instanser hvor mange saker som omfatter feilbehandlinger ved Hammerfest Sykehus som eksisterer i norsk helsekontroll, vil dere finne svært lite å skrive om. Likevel har dere vært med på å spre en holdning hvor pasienter (ikke bare altaværinger) opplever frykt med å bli behandlet ved Hammerfest Sykehus.

Like tydelig klarer dere ikke å bringe videre konsekvensen av akuttkirurgi, akuttmedisin og en fullverdig fødeavdeling ved lokalsykehuset i Alta. Det vil bety at Hammerfest Sykehus er historie, om politiske myndigheter skulle gå med på en slik prioritering. Ikke basert på økonomiske motiver. Men basert på det faktum at enhver avansert akuttfunksjon krever et visst antall hendelser og aksjoner i løpet av et år for at kompetanse skal opprettholdes og utvikles. Å dele slike funksjoner både i Hammerfest og Alta, vil - slik jeg har forstått det - vil medføre at antallet behandlinger og aksjoner blir så få at det vil være vanskelig å opprettholde kompetansen. Og enda mindre utvikle den.

Vi kan også nevne etablering av ny flyplass i Hammerfest. Der jobber Alta-politikerne steinhardt imot. Behovet er entydig og også frontet av storforbrukerne av flytjenester ut av og inn til Hammerfest. Hvis Avinor fører statistikk over passasjerer, vil de se at rundt 30 prosent av passasjerer ut og inn av Alta lufthavn, er generert fra Hammerfest. Ikke fordi de for enhver pris vil fly fra Alta. Men for mange av dem, er det eneste mulighet med dagens struktur og kapasitet.

Det virker også som offentlige tjenester etablert i Alta, bevisst jobber mot Hammerfest. Vi kan nevne veivedlikehold, Avinor er nevnt. Og vi kan nevne kollektivtrafikk. Disse tema kan få ligge åpen til en annen gang.

Står dere virkelig for en slik virkelighet? Eller er dere i stand til å innrømme med like store oppslag på første side at dere har «driti på draget» som det heter på folkelig språk.

I min tid som journalist betraktet vi det som en dyd å beskrive en virkelighet og nyhets-vinkel i artikler slik at vi mest mulig ga et reelt og korrekt bilde av samfunnet rundt oss. Også vi kunne bli forledet til å presentere artikler som ikke hadde god nok kildekritikk. Men da hadde vi lært til neste gang samme kilde(r) forsøkte å fremme sine meninger. Og vi forsøkte alltid å bringe frem den andre siden i en sak (en sak har som kjent alltid to sider). I den grad en kilde ikke kan komme med motsvar av juridiske/moralske grunner, er det alltid mulighet å finne synspunkter som imøtegår et Alta-synspunkt. Det er en virkelighetsoppfatning FD tydeligvis har glemt i kampen om Alta-leserne.

Hvis dere som ansatte lurer på årsaken til fallende lesertall (i forhold til hvem som betaler for å lese), så bør det ringe en alvorlig alarmklokke. Lyden av denne klokken bør fortelle dere følgende sannhet: Mange må ennå følge med i Finnmark Dagblad fordi dette foreløpig er eneste organ som i alle fall nevner saker utenfor Alta i en litt større sammenheng enn det direkte lokalpolitiske. Antallet personer med denne avhengigheten avtar fort. Det er det lengste jeg som gammel journalist klarer å strekke det dere måtte betrakte som positivitet til det dere holder på med

At Alta-politikere «elsker» den holdning dere har lagt for dagen, har tydeligvis ikke representert noen leser-vekst i Alta. Årsaken er at Altaposten - enda mere ukritisk til kilder og at saker har to sider enn FD viser - ikke har noe problem med å erobre disse leserne. Altaværingene er ikke en enhetlig skare - mange mener at også Hammerfest med sine institusjoner har en rett til å eksistere. Også disse er nå i ferd med å forlate FD.

Ta dere en prat med bilselgere og næringsdrivende i Alta og forsøk å få dem til å fortelle hvor mye omsetningen de siste par årene har gått ned grunnet tapte kunder utenfor Alta. Spør dem om hvilke konsekvenser dette vil ha på sikt. Så vidt jeg har forstått er 20-30 prosent av omsetningen hos bilselgere og sentre i Alta basert på kunder uten for Alta. Og det anslaget er forsiktig. Folk jeg snakker med i Hammerfest, begynner etter hvert å svarteliste firma som velger å handle eller knytte kontrakter i Alta. Legg også merke til at få av disse næringsdrivende i Alta som er avhengig av kunder utenfor Alta, velger å fronte saker som har negative konsekvenser utenfor Alta.

Finnmark Dagblad, eneste dere kan trøste dere med, er at dere ikke er alene. Altaposten er allerede nevnt. NRK Finnmark er ikke like tydelig i å fronte saker. Men de er minst like tydelig på å ikke dekke samfunnsliv utenfor Altas grenser.

Bare et lite hjertesukk til slutt: Alpinbakken i Hammerfest har vært drevet av Hammerfest Alpinklubb på dugnad (ikke ei krone utbetalt i lønn). Tilbudet er enestående for et samfunn og omland med 10.000-12.000 innbyggere. Det er sosialt livsviktig for barn/ungdom som ikke deltar i organisert lagsidrett/aktiviteter. Det er trivselsmessig svært viktig for hele lokalsamfunnet. For første gang ble de tildelt kulturprisen for denne enestående innsatsen som gjør at bakken kan driftes. Det blir ikke fremhevet med et eneste ord fra FD fra 17. mai-feiringen i Hammerfest. Selv om prisen ble tildelt da.

Et gammelt journalist-råd: tenk dere om når dere skal prioritere deres fremtid. Den kan bli kort om dere fortsetter i samme spor som i dag. Dere har også et offentlighetsansvar og et samfunnsansvar. Ikke alle utsagn har krav på offentlige oppslag som nærmest stadfester sannheter i det offentlige bildet i Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags