Mottaksleder i Alta Renate Moe sier at det er den ordinære avdelingen i Alta, med 160 mottaksplasser som nå legges ned.

Det har vært drift i mottaket siden 2008. Syv personer blir berørt på selve mottaket.

Foreløpig vet man ikke ringvirkningene det får i blant annet dimensjoneringen av tjenestetilbudet i Alta kommune.

Driften i Nordlys hotell for enslige mindreårige videreføres, men det desentraliserte tilbudet legges ned.

Tidligere i uken ble det klart at UDI legger ned alle mottaksplassene i Porsanger.

Tøft for de ansatte

– Hvordan har de ansatte tatt imot beskjeden?

– Det er klart at dette er tøft for både de ansatte med tanke på jobbene og beboere. Det som er bygget opp lokalt over flere år rives ned. Det føles veldig tøft, sier Moe.

UDI har tre måneders oppsigelsestid. Det betyr at nedbyggingen i Alta skjer relativt kjapt.

– Det får konsekvenser for lokalsamfunnet i Alta. Det har dessverre ringvirkninger i til andre områder i samfunnet også, sier Moe.

Sjokkert over UDI

Hun reagerer meget sterkt på UDIs håndtering av saken.

– Vi er rett og slett sjokkerte over at ordinær avdeling legges ned. Vi har ikke fått noen ytterligere forklaring, og vet ikke om UDI går ut med det heller, sier Moe.

Alta mottak har vært et veldrevet mottak.

– Mottaket har vært i drift i så mange år at det er bygget opp veldig gode avtaler med kommunen og kommunens etater og gode samarbeidsavtaler og godt samarbeid i lokalsamfunnet. Det er mye veldig god kompetanse som forsvinner. For både Alta og UDI er dette meget trist. Driften av mottaket har vært god, og det har stille og rolig rundt det. Vi er veldig skuffet og stiller oss spørrende til det som er besluttet, sier Moe.

- Det er alltid leit

UDI Region Nord sier opp i alt sju ordinære mottak. Det utgjør 1.073 plasser. I tillegg legger de ned fem mottak for enslige mindreårige, med til sammen 188 plasser.

Kontraktene sies opp fra 1. september, og de fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid.

– Det har både kommet færre enn antatt, og saksbehandlingen i UDI har gått raskere. Mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt i Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

UDI legger ned 7.000 mottaksplasser over hele landet. 1.261 av disse ligger i Nord- Norge og 160 i Alta.

– Vi vil takke kommuner og driftsoperatører for den viktige jobben de har gjort. Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Fridfeldt videre i pressemeldingen.