Det har blitt gjort en god jobb i utvalgene til Alta Ap, og i næringsutvalget har man fått på plass et næringsseminar. Et seminar som skal ta opp flere problemstillinger og utfordringer i næringslivet i Finnmark.

– Det ble ikke mange kommunesammenslåinger i Finnmark. Hva blir veien videre etter at så mange kommuner sa nei. NHO har ønsket seg seks regioner i Finnmark, og hva gjør vi videre når ikke kommuner vil slå seg sammen, forteller leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm om noe av det som de vil ta opp på seminaret.

Samarbeid

Det er Ap-ordførere fra hele fylket som har meldt sin ankomst til næringsseminaret.

– Vi vil bidra til samarbeid på tvers av kommunene, sier Karlstrøm om bakgrunn til seminaret.

Blant dem som skal holde et innlegg er varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss. Hun skal si noe om næringslivsuksessen til hennes kommune.

Synergieffekt

Alta-ordfører Monica Nielsen skal ta opp tilrettelegging for aktiv næringspolitikk i sitt innlegg på seminaret.

– Går det bra i kommunene rundt gir det en synergieffekt til Alta. Så man må åpne seg litt mer til nabokommunene, forteller ordføreren.

Inger Lise Ballandin trekker fram at det er mange store næringer i Finnmark.

– Man må løfte det næringspolitiske feltet. Nå tappes Finnmark for ressurser.

Bruker sine kanaler

Nestlederen i Ap, Trond Giske, skal ta for seg kunnskap, næringsutvikling og innovasjon i sitt innlegg på seminaret i kommunestyresalen på fredag. Alta-politikerne skal også gi Giske tydelig beskjed om hvilke utfordringer man har næringspolitisk i Finnmark.

– Vi jobber mot våre kanaler, og bruker dem for å synliggjøre våre utfordringer, forteller Karlstrøm, som har fått på plass et bredt spekter av Finnmark i paneldebatten.

– Aina Borch, Kristina Hansen, Tore Wæraas og Arvid Jensen skal blant annet sitte i panelet, sier Steinar Karlstrøm.