Konflikten fortsetter: Alta kommune vil at FeFos eiendomspriser skal være under markedspris

SAMFUNNSUTVIKLING: - Dette er i forhold til både samfunnsutvikling og vekst, sier Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen om administrasjonens innstilling.

SAMFUNNSUTVIKLING: - Dette er i forhold til både samfunnsutvikling og vekst, sier Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen om administrasjonens innstilling. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nytt innspill til høring for eierstrategi om tomter på Skillemoen i Alta.

DEL

Finnmark fylkeskommune har besluttet at det skal utarbeides nye eierstrategier for Finnmarkseiendommen (FeFo), og ber om innspill til strategiarbeidet med høringsfrist 1. september 2018.

– Som største grunneier i Finnmark påhviler det FeFo et særskilt ansvar. Størrelsen tilsier også en rolle som markedsleder og det er derfor bekymringsfullt at FFK i sin eierstrategi påpeker at ved salg skal prisfastsettelse være markedsorientert. Som prisregulant og forvalter av fellesskapets interesser burde strategien tilsi en prisfastsettelse betydelig under markedspris, skrives det i Alta kommunes vurdering av saken.

LES OGSÅ: Mener FeFo har vært en brems: – Folk skal få eie eiendom

Skillemoen-konflikten dreier seg om hvem som skal få eie tomter i industriområdet på Skillemoen. Alta kommune krever å få kjøpe tomter, men FeFo vil feste området.

Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen sier følgende om prisemnet som vil bli tatt opp på kommunestyret i Alta onsdag:

– Dette er i forhold til både samfunnsutvikling og å få vekst, at folk skal ha mulighet til å skaffe seg en egen bolig til en vettug pris.

Han nevner samtidig Skillemoen-saken i henhold til innstillingen, men sier at det jobbes med å komme til enighet der.

– Vi er i dialog og holder på å få til en løsning, sier rådmannen.

FeFo-direktør Jan Olli, sier følgende om Alta-administrasjonens ønske ang. prising:

– Jeg er bundet av strategiene som styret har satt. Dette må i så fall styret ta stilling til. Men det er klart at hvis en stor aktør skal legge seg under markedsverdi vil dette redusere verdien for alle, da det påvirker markedspris. Men policyen har styret satt. Det ligger i strategien til FeFo, sier han.

Her er Alta-administrasjonens innstilling:

  • Alta kommune ber om at følgende innarbeides i Fylkeskommunens eierstrategi for sitt eierskap i FEFO:
  • Grunnforvaltning: Det åpnes for salg av arealer til formål som er viktig for samfunnsutviklingen i kommunene, i tillegg til festekontrakter.
  • Prisfastsetting: Må ligge under markedspris.
  • Næringsutvikling: FEFO må i sin forvaltning følge kommunale og fylkeskommunale planer og strategier.
  • FEFO må i større grad følge opp sitt ansvar som grunneier til ressurser det er knyttet uttaksrettigheter til.
  • Ulovlighetsoppfølging må også være et ansvar for FEFO, ikke bare kommunen. Øvrig eierstrategi oppfattes som hensiktsmessig og fungerende.

Artikkeltags