Saga Mobil as er navnet på den nye nordnorske mobiloperatøren som vil være på markedet innen utgangen av oktober måned. Saga Mobil har etablert sitt kundesenter i Bardu kommune på Setermoen og for selskapet er det viktig at arbeidsplassene blir i landsdelen. Dette sier daglig leder i Saga Mobil as, Knut-Bjørnar Braathen.

34 nordnorske eiere

Saga Mobil as har totalt 34 nordnorske eiere som har funnet sammen for å etablere et nordnorsk mobilselskap. Bedriftene er fra Brønnøysund i sør til Honningsvåg i nord.

Av disse så er åtte av aksjonærene fra Alta. Det er T. Johansen Drift as, Øyra Eiendom as, Exit Holding as, Parken Solutions as, Tecto Entreprenør as, Kivijervi Holding as, Fagtrykk Idé as, Bjørn Johansen Eiendom as.

Viggo Eriksen og Gagama Elektro fra Hammerfest er også med.

– Hvorfor ble kundesenteret lagt til Setermoen?

– Flere alternativ var vurdert og Alta var også blant dem, sier Braathen. Men valget sa seg egentlig selv når Bardu kommune kom på banen og ville være med å gi støtte til en etablering av et kundesenter. Bardu kommune har faktisk bidratt med nesten en halv million kroner i støtte. Bardu er jo en tradisjonsrik kommune innen for telecom i og med at Telenor har hatt et kundeservicemiljø der siden 1970-tallet. Men det ble lagt ned i 2008.

Mobile bedriftsløsninger

Videre så forteller Knut-Bjørnar Braathen at det nok er ca. 80 årsverk som har blitt flyttet ut av landsdelen de siste årene. Men Saga Mobil går altså motsatt vei, og i første omgang vil det være tre arbeidsplasser på Setermoen – og på sikt vil det nok bli opp mot 8-10 arbeidsplasser på kundesenteret.

– Vi har fått jobbforespørsler fra folk som har opplevd at arbeidsplassene deres innenfor bransjen har blitt flyttet til India og de spør derfor oss om jobb, forteller Braathen.

Saga Mobil-sjefen sier de også har lansert et program slik at privatkunder kan velge en forening de kan støtte med en sum per abonnement.

Braathen håper at Saga Mobil får en betydelig markedsandel i Nord-Norge og Norge generelt.