Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsmiljørapport: «Flere tilfeller av uheldig håndtering av konflikter på Alta vgs»

Artikkelen er over 4 år gammel

Her er arbeidsmiljørapporten fra Alta videregående skole som konsulentselskapet AFF utarbeidet på bestilling fra rektor.

I den seks sider lange rapporten fra konsulentselskapet AFF skrives det blant annet følgende:

«Vi har avdekket eksempler på uheldig håndtering av konflikter, og at konflikter har fått utvikle seg til å bli større enn hva vi anser er nødvendig. Bruersaken er et godt eksempel på begge, men det finnes flere.»

Rapporten ble presentert på Alta videregående skole torsdag på en pressekonferanse, men iFinnmark fikk ikke se rapporten før fredag.

«Påvirker arbeidsmiljø i uheldig retning»

Videre skrives det følgende om de andre sakene:

«Det er oppstått en situasjon ved Alta Vgs som følge av blant annet Bruersaken. Situasjonen handler imidlertid ikke bare om Bruer, det er også forskjellige andre saker som kommer til overflaten i Bruersakens kjølvann. Sammen skaper disse sakene en fraksjonsvirksomhet som påvirker arbeidsmiljøet i en uheldig retning.»

I tillegg har konsulentselskapet avdekket at ledelse ikke er profesjonalisert i tilstrekkelig grad.

«Vi har avdekket at ledelse ikke er profesjonalisert i tilstrekkelig grad, i den forstand at lederne fremstår som et enhetlig organ med en klar strategi som følges opp i praksis.»

LES OGSÅ: Alta-rektor skal kartlegge arbeidsmiljøet - men bare ledelsen og tillitsvalgte skal svare

– Ikke støtte for fryktkultur

Rapportens funn er er oversendt som en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

I pressemeldingen skrives det at rapporten er utarbeidet på bakgrunn av samtale med ledelse, verneombud, fagforeninger og ansatte.

I tillegg skrives det at «AFF har ikke avdekket støtte for påstandene om at det er en generell fryktkultur ved skolen. Likevel påpeker rapporten forhold som skolen vil ta tak i.»

Det formidles også i pressemeldingen at «de fleste ønsker nå arbeidsro»:

«De fleste vi har snakket med uttrykker et sterkt ønske om arbeidsro. De ønsker å slippe den negative oppmerksomheten arbeidsplassen deres får igjennom media, heter det i rapporten.»

Om lag 30 personer er intervjuet i rapporten, hvorav 21 individuelle intervjuer. Disse er intervjuet: ledere, hovedverneombud, tillitsvalgte og frivillige som tok kontakt med konsulentene. Alta videregående skole har om lag 230 ansatte.

LES OGSÅ: Ansatte ut mot ledelsen: - Vi må liste oss, vi føler oss overvåket, de hilser ikke, de snakker ikke til oss og de driver med utfrysning

Forslag til tiltak

Arbeidsmiljørapporten rundes av med flere anbefalninger fra AFF:

  • Vi anbefaler at skolens ledelse og AMU straks setter i gang med å lage en handlingsplan for hvordan gamle saker kan avsluttes og nye saker skal håndteres i fremtiden.
  • Vi anbefaler et skreddersydd lederutviklingsprogram som møter behovene for en mer fokusert ledelse.
  • Vi anbefaler at elevboligene organisatorisk hører til der hvor leder for elevboligene rapporterer.
  • Det må utvikles en helhetlig plan og handlingsplan for arbeidsmiljørelaterte spørsmål, herunder en eventuell arbeidsmiljøundersøkelse. Handlingsplanen må utvikles i nært samarbeid med AMU.»

LES OGSÅ: Trine Noodt fikk ikke gehør på fylket: - Jeg føler meg maktesløs som ombudsperson

 

Kommentarer til denne saken