Ansatte ut mot ledelsen: – Vi må liste oss, vi føler oss overvåket, de hilser ikke, de snakker ikke til oss og de driver med utfrysing

To ansatte ved Alta videregående skole forteller om en fryktkultur på skolen som gjør folk syke. De forteller at de har grått på jobb. – De kan bruke skitne grep, uten at dette får konsekvenser.