Gå til sidens hovedinnhold

Nå er arbeidsmiljørapporten etter Bruer-saken klar: Ledelsen er ikke profesjonelle nok

Artikkelen er over 4 år gammel

Torsdag ble funnene etter AFFs arbeid med å kartlegge arbeidsmiljøet på Alta videregående skole klar.

Rapporten, som er utarbeidet av AFF (Administrativt forskningsfond) ved Norges Handelhøyskole, konkluderte blant annet med at det er tre fraksjoner på Alta videregående - en liten gruppe støtter ledelsen, en stor gruppe vil ikke ta stilling, se fremover og har ro i saken, og en mindre gruppe har misnøye til dagens ledelse ved skolen.

– Det er ikke ønskelig med en fraksjonsinndeling. Nå ser vi på hvordan vi kan styrke arbeidsmiljøet og se fremover, sier rektor Inger Persen.

Hva kommer du til å gjøre?

– Nå har vi nedsatt et arbeidsmiljøutvalg, med AMU og to tillitsvalgte og den strategiske ledelsen. Vi jobber med å se på alle punktene og lage en handlingsplan. Vi har fokus på hvordan vi kan være med på å styrke kulturen, sier Persen.

LES OGSÅ: Alta-rektor skal kartlegge arbeidsmiljøet - men bare ledelsen og tillitsvalgte skal svare

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet reagerer kraftig: – En ignorering av at det finnes problemer

Anbefaler å gjøre ferdig gamle saker

Rapporten konkluderte med at ledelsen ikke er godt nok profesjonalisert, og AFF anbefaler at det settes i gang et lederutviklingsprogram. Det anbefales også at ledelsen og arbeidsmiljøutvalget setter seg sammen og gjør ferdig «gamle saker», ifølge rapporten.

AFF foreslår også at man lager en helhetlig handlingsplan, og peker i tillegg på at internatet må organiseres på en annen måte.

Det pekes også på at det blant annet er Bruer-saken som er årsaken til at det er fraksjoner på skolen, i tillegg til andre saker som har kommet i kjølvannet av Bruer-saken.

LES OGSÅ: «Mange dyktige kolleger har blitt syke, slitt lenge og etter hvert forsvunnet herfra»

– Har forbedringspotensiale

Det kommer kritikk på at ledelsen ikke er proffe nok?

– Det kan være. Nå skal Finnmark fylkeskommune sette i gang et ledelsesprogram. Det å klare og stå sammen er en utfordring, der har vi et forbedringspotensiale, sier rektor Inger Persen.

– Hva kunne du gjort bedre?

– Mye. Jeg kunne fokusert mer på ledelse og jobbet internt med det å forankre og ansvarliggjøre alle sammen som et fellesskap. Det er klart.

Videre sier Persen at hun er glad for at de nå har fått innspill, og at de skal ta disse på alvor.

LES OGSÅ: Trine Noodt fikk ikke gehør på fylket: – Jeg føler meg maktesløs som ombudsperson

Bruer starter mandag

Hun opplyser om at Bjørnar Bruer starter på jobb igjen som leder for elevboligene førstkommende mandag.

Kommer du til å ta han imot?

– Jeg vet ikke hva han ønsker.

Hvem skal ta han imot?

– Det har vært møter senest i dag. Der var de fra HR, det er de som følger opp. Han blir ivaretatt på beste måte, sier Persen.

Lederen som ble ansatt da Bruer fikk sparken har nå fått tilbud om en annen jobb i Finnmark fylkeskommunes opplæringsavdeling, og har takket ja til det, ifølge Persen.

Om lag 30 personer er intervjuet i rapporten, hvorav 21 individuelle intervjuer. Disse er intervjuet: ledere, hovedverneombud, tillitsvalgte og frivillige som tok kontakt med konsulentene.

LES OGSÅ: Nå ble Strifeldt erklært habil i Bruer-saken, til tross for at han ble inhabil i samme sak tidligere

Dette er Bruer-saken

 • Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole, Bjørnar Bruer, ble oppsagt i februar 2015.
 • Bruer mente seg urettmessig oppsagt, og gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune (FFK). Stevning ble tatt ut 23. mars 2015.
 • Arbeidsrettsaken mellom Bruer og FFK gikk i Alta tingrett fra 11. til 22. januar 2016.
 • 3. februar avsa Alta tingrett en knusende dom mot FFK, og ga Bruer full seier.
 • I den 44 sider lange rettsavgjørelsen får FFK og ledelsen ved Alta videregående skole krass kritikk, og retten slår fast at Bruer har blitt utsatt for særdeles grove og krenkende beskyldninger fra sin arbeidsgiver. Bruer fikk tilkjent en nærmest historisk stor oppreisning for måten han hadde blitt behandlet på.
 • Dersom dommen hadde vært rettskraftig, hadde FFK måttet punge ut med omtrent 1,7 millioner kroner til sammen.
 • Fylkeskommunens begrunnelse for oppsigelsen var at Bruer skal ha foretatt seg blant annet økonomisk utroskap, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid og utilbørlig atferd.
 • Fylkesrådmann Øystein Ruud har politianmeldt Bruer for fem forhold. Alle anmeldelsene ble henlagt. Og tingretten omtalte dem som grunnløse.
 • Like etter dommen forelå, vedok fylkesutvalget å anke saken videre til lagmannsretten.
 • Det var fylkesrådmann Øystein Ruud som anbefalte fylkesutvalget å anke. Ruud var også advokat under saken i tingretten. Fylkespolitikere har senere tatt til orde for at dette er en uheldig dobbeltrolle.
 • Det har i kjølvannet av tingrettsdommen kommet frem at ledelsen avtalte å få Bruer tilbake på jobb - men sparket ham i stedet.
 • Kontrollutvalget på fylket har vært satt ut av spill i saken.
 • Fylkestingsrepresentantene Rut Olsen (FrP), Bengt Rune Strifeldt (FrP) og Trine Noodt (V) har krevd at fylkesordfører Runar Sjåstad måtte informere fylkestinget om Bruer-saken. Disse har forsøkt å stoppe anken.
 • 18. oktober 2016 startet den to uker lange ankebehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.
 • Mandag 16. januar ble dommen fra lagmannsretten klar - Bjørnar Bruer seiret igjen over Finnmark fylkeskommune. Han fikk jobben tilbake, og fylkeskommunen ble dømt til å betale ham 1,1 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten slo fast at Bruer hadde fått en krenkende behandling av Finnmark fylkeskommune.
 • Bruer-saken kostet Finnmark fylkeskommune 5.529.866 kroner, viser deres egne tall.

 

Kommentarer til denne saken