Bengt-Arne var lærer på Alta videregående i nesten 30 år: – Jeg ble avvist og stående alene

Artikkelen er over 3 år gammel

– Rektor Inger Persens saksbehandling opplever jeg som svært krenkende og klart trakasserende.