Alta-ulykken den tredje verste i historien: Dette er dødsulykkene med helikopter i nord