NSR ser ut til å bli en gedigen valgvinner, skal vi tro den ferskeste meningsmålingen fra Sentio Research utført for den samiske avisa Ávvir og NRK Sápmi.

NSR var valgvinner også for fire år siden, og var den gang veldig fornøyd med å få inn 16 av Sametingets totalt 39 representanter. Ifølge målingen kan de plusse på ytterligere tre i år, og ender på 19 representanter. Blir dette resultatet, trenger de faktisk bare én eneste representant fra ett annet parti som støtter dem, før de har rent flertall på Sametinget.

–Tendensen er kjempegøy! Det medgir Silje Karine Muotka overfor iFinnmark, selv om det bare er snakk om en måling, og ikke er valg.

– Vi gjorde et kjempevalg sist. Og vi har jo lurt på om vi klarer å holde trykket i år, eller går tilbake. Når vi får disse signalene om fremgang, er det selvfølgelig kjempegøy, sier hun.

Meningsmålingen utført for de to samiske mediehusene viser at Muotka også er den klart mest populære presidentkandidaten av de tre. På spørsmålet om hvem folk ønsker som sametingspresident, svarer 37 prosent at de vil ha Muotka. Hun får tommelen opp fra 222 av de 600 som har deltatt i undersøkelsen. Det er flere enn de to utfordrerne Ronny Wilhelmsen og Toril Bakken Kåven til sammen. Mellom dem er det nærmest dødt løp, begge får 18 prosent av stemmene. Wilhelmsen, som er presidentfavoritten til 108 av de spurte, slo Kåven med to fattige stemmer. I undersøkelsen svarer for øvrig 5 prosent at de ikke ønsker noen av de tre som president, mens hele 22 prosent ikke vet hvem de ønsker som president.

Men hvorfor er Muotka så populær? Jeg tror det skyldes at hun har spisse albuer, og synes i media. Hun liker sikkert ikke sammenligningen, men for meg føles hun litt som Samelands svar på Sylvi Listhaug. Elsket i «menigheten», men også omstridt for de utenfor. Klar tale om eksempelvis Nussir-saken slår an blant de som allerede er NSR-sympatisører, og nye med samme standpunkt kommer til. Derfor vinner hun valget.

– På stand treffer jeg mange som vil snakke om Nussir. Men også andre arealinngrep som vindmøller og kraftledninger er folk opptatt av. Og miljøvern, bekrefter hun overfor iFinnmark. At Muotka har «svart belte» i brevskriving, blir nok også lagt merke til. For de som ikke husker det, så sendte sametingsrådet et skarpt brev til Oljefondet og ramset opp en rekke mangler og krav overfor Oljefondet om urfolk.

Til allerede nevnte Nussir, gikk det brev til potensielle investorer da Rushfeldt var ute på «pengeinnsamling». Og da det ble klart at det tyske kobberkonsernet Aurubis inngikk intensjonsavtale med gruveselskapet i Kvalsund, mottok selvfølgelig også de et skarpt brev fra Muotka og kompani.

Jeg tror ikke vi skal gi Muotka og NSR «æren» for at tyskerne slo opp med Nussir nylig. Det tror jeg vi skal tilskrive engasjementet fra Greta Thunberg på Twitter og avisoppslagene med naturvernungdommen på Markoppneset. Men urfolksproblematikken har nok vært med i totalvurderingene til den tyske kobbergiganten.

Den som virkelig kan gråte en skvett, er Aps Ronny Wilhelmsen. For mens partiet gjør det stadig bedre på målingene til stortingsvalget, er ikke dette tilfellet på Sametinget. Partiet mister 1/3 av mandatene i målingen, og går fra 9 til 6 representanter. Blir dette realiteten, er det en katastrofe for det tidligere maktpartiet på Sametinget.

Jeg tror at Arbeiderpartiets lekker velgere først og fremst til Nordkalottfolket. Nordkalottfolket vil ifølge den nye meningsmålingen bli Sametingets nest største parti med sju mandater. Dette er fire mer enn ved siste valg. En fornøyd Toril Bakken Kåven mener langsiktig arbeid ligger bak suksessen. Lista stiller lister i samtlige valgkretser.

– NSR har jo utpekt oss som fienden. Det er klart at det gir veldig stort fokus på oss og forskjellene i politikken, sier hun til NRK Sápmi. Det tror jeg hun har rett i.

På TV-debattene som NRK Sápmi har kjørt mellom Muotka og Wilhelmsen, synes jeg sistnevnte har fokusert mest på hva man er enige om på Sametinget. Wilhelmsen fremstår mest som om han vil være en statsmann med samlende kraft på Sametinget. Jeg tenker at samlende kan man være etter valget, når man skal danne konstellasjoner. Å være det før valget, blir lett kjedelig TV, og fenger ikke velgerne. Det tror jeg Wilhelmsen og Ap smertelig vil erfare på valgdagen.

Senterpartiet faller som en stein på de nasjonale målingene til stortingsvalget, og også i Finnmark. Men den samme tendensen vises ikke på meningsmålingen til sametingsvalget. Støttepartiet til NSR i dagens «regjering» fosser frem fra to til fem representanter på denne målingen.

Blant partiene som stiller i alle valgkretser, klarer Høyre og FrP å opprettholde sitt ene mandat.

Blant partiene som nesten stiller over hele linja, mister Árja og Samefolks parti begge sitt ene mandat. Samenes folkeforbund får heller ikke inn noe mandat, ifølge målingen.

I kategorien «andre», som rommer hele fem lister med ett mandat på Sametinget i dag, mister samtlige sitt mandat i målingen. Det tror jeg ikke blir resultatet ved selve valget. To som mister mandater er korrekt: Lista Åarjel-Saemiej Gielh, rett og slett fordi de ikke stiller liste ved årets valg. De ber sine velgere stemme NSR i stedet.

Stiller liste gjør heller ikke Kåre Olli fra Porsanger, som var utbryter fra Ap, og er uavhengig på Sametinget nå. Olli sier til iFinnmark at han slutter med politikken.

To lister stiller kun i Avjovárri valgkrets (Kautokeino, Karasjok og Porsanger). Det er Isak Mathis O. Hætta sin Fastboende liste og Flyttsamelista, med Berit Marie P.E. Eira som toppkandidat. Jeg vil ikke avskrive noen av dem fra å komme inn på tinget, selv om de er ute i Ávvir og NRK Sápmis måling. Ved at de kun stiller i én valgkrets, klarer ikke en nasjonal måling å fange opp deres styrke i egen valgkrets.

Det som imidlertid bør bekymre velgerne i denne valgkretsen, og i Finnmark for øvrig, er at det lekker sametingsmandater fra denne kretsen sørover. Ved årets valg, mister kretsen ett mandat til Gáisi (Nord-Troms). Og slik innmeldingen er i dag i «samemanntallet» ville ytterligere ett mandat flyttes til kretsen i Sør-Norge, som i skrivende stund har blitt den største valgkretsen i Norge, og dyttet Avjovárri ned til andreplassen.

Uansett hvem du skal stemme på, ønsker jeg deg et godt valg. Og en riktig god helg!

Presidentrekka

Historisk sett er det Kautokeino som har levert flest sametingspresidenter. Det startet med Ole Henrik Magga (NSR) som var president i åtte år fra 1989 til 1997. Da overtok lulesamen Sven-Roald Nystø fra Tysfjord i Nordland, også han fra NSR.

Også Nystø satt som president i åtte år, frem til 2005, da han ble avløst av en ny fra Kautokeino: Aili Keskitalo (NSR). Hun fikk kun sitte som president i to år i sin første periode.

Ap og Egil Olli fra Karasjok tok over makten i 2007 og satt med den ut denne perioden. Han var også president neste fireårsperiode og gikk av i 2013 etter seks år som president.

Da gjorde Keskitalo og NSR comeback og hun satt med presidentvervet til 2016. Hun måtte altså nok en gang gå av før perioden var over.

For det var igjen duket for maktskifte fra NSR til Ap. Arbeiderpartiets Vibeke Larsen fra Bjerkvik i Nordland ble ny president i desember 2016.

Men også for henne skulle det bli en kort karriere. Det var nemlig brann i rosenes leir. Den 28. januar 2017 meddelte Larsen at hun gikk av som sametingspresident, men innen et døgn hadde hun omgjort denne beslutningen.

Opptakten var at da Vibeke Larsen ble valgt til sametingspresident, gikk Helga Pedersen av som presidentkandidat for Arbeiderpartiet til sametingsvalget i 2017. Arbeiderpartiet måtte deretter nominere en ny kandidat. På det ekstraordinære nominasjonsmøtet 28. januar 2017 i Lakselv fikk Ronny Wilhelmsen 21 stemmer, og Vibeke Larsen fikk 17 stemmer i andre runde. Wilhelmsen ble deretter presidentkandidat.

Vibeke Larsen gikk ut av Arbeiderpartiet, og ble uavhengig på Sametinget. Hun dannet et nytt samisk sosialdemokratisk parti som het Šiella. Partiet stilte liste i seks valgkretser i 2017, men kom ikke inn på tinget. Nå er Larsen for øvrig tilbake i den samepolitiske manesjen, som toppkandidat for Nordkalottfolket i Vesthavet valgkrets.

I 2017 gjorde Aili Keskitalo comeback atter engang. Og nå sitter hun som president til hun etter eget ønske blir «politisk pensjonist» etter valget. Da har hun sittet til sammen ni år som president, og slår dermed både sambygding Magga og hans etterfølger Nystø med ett år.

21. oktober 2021 ble Silje Karine Muotka (NSR) valgt som ny president på Sametinget.