Gå til sidens hovedinnhold

Alta og Finnmark igjen

Finnmarksdebatten

Inger Elisabeth Nilsen har i innlegget «Finnmark – for oss som vil bo her», blant annet listet opp en del institusjoner hun mener ikke kan ligge i Alta, hvis Alta kommune blir en del av Troms fylke etter en eventuell oppdeling av de to fylkene.

Les også

Finnmark – for oss som vil bo her

I en kommentar skriver Sivert Krudtå at den som har skrevet dette bør sette seg in i en viktig ting, nemlig at en del statlige tjenester ikke følger fylkesgrensene. Han lister deretter opp noen slike. Han skriver videre at «Tror folk bør sette seg inn i hvordan ting fungerer, istedenfor å synse og tro». Fornuftige påstander, som bør gjelde alle, selvsagt.

Etter å ha lest kommentaren hans, lurer jeg på om hans meninger og påstander blir delt av de som er valgt til å styre i Alta kommune. Selv har jeg bare arbeidet omtrent 30 år i offentlig forvaltning, og kan dermed selvsagt ikke påstå at jeg vet dette bedre enn Krudtå. Men hvis statlige arbeidsplasser tilhørende fylkesorganer for Finnmark fylke skal ligge i Alta i Troms fylke, kan jeg godt forstå at Alta vil tilhøre Troms. Da kan de jo hente arbeidsplasser fra begge fylkene, og skumme fløten mens de andre får blåmelka!

Da er det heller ikke rart at han senere i sine kommentarer skriver at fortsetter dette, så kommer Tommy Berg i Alta SV til å få rett i sin påstand om at Alta om 10-15 år vil være omgitt av feriekolonier. Siden fylkesadministrasjonen i et fylke neppe bør ligge i en feriekoloni, regner jeg med at Alta også kan påta seg ansvaret for alle deler av fylkesadministrasjonen i nye Finnmark, selv om de geografisk er plassert i Troms fylke.

I et tidligere innlegg har jeg gitt uttrykk for at det virker som Alta er seg selv nærmest. Og hvis det som Krudtå skriver er den vanlige oppfatningen i Alta, er det ikke rart at andre deler av Finnmark er så negativt innstilt overfor denne kommunen.

Skulle ønske at noen ansvarlige i Alta kunne komme med noen betraktninger om hvordan de ser på det som Krudtå hevder i sine kommentarer.

Kommentarer til denne saken