Alta KrF har stor forståelse for frustrasjonen som framkom i gruppen til Alta Ap ved deres nominasjonsmøte forrige uke. Alta Ap trakk sine kandidater som et tydelig signal for å ikke nå fram i eget parti i deres initiativ for å styrke helsetjenestene i Alta.

Vi beklager at vi ikke har fått politisk støtte regionalt eller nasjonalt for å innfri forventningene til Alta samfunnet. Vi tror på at helsesatsingen i Alta er på riktig vei, men den må styrkes betydelig.

Korona situasjonen har vist at en kapasitet i Alta har vært viktig for Finnmark – og vi tror at dette behovet vil være økende uavhengig av nåværende pandemi.

Med KrF i regjeringen hadde vi forventet et enda sterkere trykk på å få definert innholdet i Granavolden-plattformen for de punktene som særskilt omtaler satsingen i Alta.

KrF i Troms og Finnmark har fått en leder som har lovt å tale hele fylkets sak, også Altas. Vi utfordrer Truls Olufsen-Mehus med sin posisjon i KrFs Landsstyre, og som fylkesleder, å bidra til fortgang i realisering av erklæringens punkt:

«Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der».