I en pressemelding fra Alta kommune står det at mange av kommunens innbyggere er i hjemmekarantene.

Mange har selv valgt å ha hjemmekontor, så dette kommer da i tillegg til disse, opplyser kommunen.

- Det er totalt fem personer som er testet for koronasmitte. Det ventes på svar på prøvene. Det er foreløpig ingen som har påvist positiv smitte av corona19-viruset i Alta.

Det er også gjort en rekke tiltak. Blant annet er det opprettet en egen koronatelefon. Den er åpen lørdag og søndag fra klokken 10.00 til klokken 16.00. Telefonnummeret er 913 90 344.

– Fra mandag til fredag er telefonen bemannet fra klokken 08.00 til klokken 18.00.

Oppfordring til Alta kommunes innbyggere

– Vi er i en veldig spesiell situasjon for tiden, både nasjonalt og lokalt. Både Statsministeren og Helseministeren vår har understreket flere ganger at vi alle sammen må være med på en felles dugnad og sørge for at samfunnet vårt fungerer på en forsvarlig måte, tross denne svært alvorlige situasjonen i Norge og i verden, skriver kommunen videre i pressemeldingen.

Alta kommune påpeker at de ikke er i en akutt krisesituasjon per dags dato, men at de er i en forebyggende og forberedende fase.

– Derfor er det viktig at vi alle følger de forebyggende tiltak som myndighetene har pålagt oss å følge.

Kommunen ber nå folk innstendig om å ta situasjonen på største alvor og ikke inviterer til eller delta på tilstelninger der mange møtes.

– Dette gjelder for eksempel bursdager, russearrangement og annet sosialt samvær i større grupper.

Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Kommunens innbyggere må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de svakeste og mest sårbare i samfunnet vårt.

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

Nav Alta er stengt

Fra fredag 13. mars til og med fredag 27 mars er Nav-kontoret i Altya strengt.

– Dette er et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte. Henvendelser til NAV-kontoret gjøres pr. telefon eller ved å logge inn på nav.no I perioden vil det ikke bli gjennomført fysiske møter, disse avholdes pr. telefon eller video ved behov, skriver kommunen i pressemeldingen, og legger samtidig til at utenfor NAV-kontoret settes det opp en postkasse, hvor søknader om økonomisk støtte eller annen dokumentasjon kan leveres. På postkassen vil det også henge en mappe med søknadsskjema for økonomisk støtte.

– Postkassen vil bli tømt jevnlig gjennom arbeidsdagen mandag til fredag, søknader behandles fortløpende. Nav ber om forståelse for at de i denne perioden ikke kan yte akutt hjelp på dagen.

Sykehjemmene

Etter anbefalinger fra sentrale myndigheter har Alta kommune bestemt at sykehjem skal være stengt for besøk.

Ved behov for besøk, kontaktes leder ved det enkelte sykehjem for nærmere avtale. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ekornsvingen sykehjem tlf. 78 44 60 70

Altagårdshagen tlf. 78 45 56 50

Vertshuset eldresenter tlf. 78 45 57 00

Kåfjord sykehjem tlf. 78 45 77 22

Alta helsesenter sykehjem tlf. 78 45 55 00

Med dette tiltaket ønsker vi å beskytte våre sårbare eldre mot smitte.

Det vil ellers være normal drift ved sykehjemmene, og inntak av nye pasienter vil foregå som tidligere.

Barnehage og skole

Fra og med mandag 16 mars er det 43 barn av kritisk personell som får barnehageplass og 25 som får SFO- og skoletilbud. Dette kan endres fortløpende.

– De skoler og barnehager som ikke har barn/elever stenges ned slik at drifts- og renholdspersonale kan benyttes andre steder i kommunen, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Elever som er hjemme, får undervisning og opplegg fra sine lærere fra og med førstkommende mandag. Det vil variere fra skole til skole på hvilken måte tilbudet gis, legger de til.