Uten politisk behandling bruker Fylkeskommunens byråkrater 950 000 kr for å markedsføre Alta-Hammerfestbåten. Halvparten er egne midler, resten er støtte fra Miljødirektoratets "klimasats" fått etter søknad med rare faktabeskrivelser som få av oss gjenkjenner. 450 000 kroner gis til operatør Boreal for å få lavere billettpriser. Når skal politikerne i Troms og Finnmark fylkeskommune skjære igjennom byråkratenes privatisering av båtrutepolitikken i Vest-Finnmark?

Ingen kommuner, selv ikke Hammerfest og Alta, har fått gi kommentarer til søknaden før den ble sendt. Det var Finnmark fylkeskommunes (FFK) byråkrater alene som sendte søknad om midler til Miljødirektoratet.

Oppsummert

I søknaden står at Alta-Hammerfestbåten, VargsundXpressen, sparer 1 times bilkjøring. Ved å markedsføre Alta-Hammerfestbåten bedre, mener byråkratene at miljøgevinsten vil være 40-50 færre privatbiler mellom byene, per uke.

1. Merkelig beregning tidsbruk

Bilkjøring mellom Alta-Hammerfest tar ikke 3 timer, det tar ca 2 timer (ref. 1881.no. Noen vil nok mene at det i praksis tar litt lenger tid, 2 timer og 15 minutter.) I søknaden står det at Alta-Hammerfestbåten reduserer reisetiden melom byene med 1 time. Svar fra Fylkeskommunen viser at tidsbruket for båt er beregnet fra havn til havn; 1 t og 29 min. Men hvem skal reise bare fra havn til havn? De aller, aller fleste skal jo videre?

Fylkeskommunen har også beregnet kjøretid mellom Hammerfest og Alta til 2 t og 17 min, ut i fra snittfart 60 kmt/t. Men de lengste strekkene har vel 80 og 90 km/t? Fylkeskommunen mener videre at bussen tar 2 timer og 27 minutter.

2. Miljøregnskap uten båtens utslipp

Det går god vei (E6 + riksvei 94) mellom Hammerfest og Alta. Det er altså ikke nødvendig å kjøre båt mellom byene. Det aller mest miljøvennlige ville vel være å kutte båten og la folk ta bussene som går allerede? Der er det plass nok.

Fylkeskommunen har i miljøvurderingen av Alta-Hammerfestbåten ikke oppgitt CO2-utslipp fra båten. Fra andre kilder oppgis at hurtigferger har en verdi på CO2-ekvivalenter per passasjer-km som er litt mer enn 4 ganger høyere enn tilsvarende for fly.

For NOx-utslipp skriver Fylkeskommunen: "MS Falkefjell som benyttes som fast fartøy i VargsundXpressen har i 2017 et forventet NOx- utslipp på ca. 15 000 kg" (Saksdokument til Finnmark fylkesting, 13.12.2017). Når dette legges til grunn, vil ethvert seriøst miljøregnskap vise at privatbilisme faktisk er bedre for miljøet enn Alta-Hammerfestbåten.

3. Flybuss er best

Alle vet at buss er det mest miljøvennlige. Buss kan også tilpasses endringer i flyselskapenes ruteplaner. Slik det er nå (sommeren 2020) har SAS endret sine flyavganger, noe som gjør at det blir over 6 timers ventetid på flyplassen dersom man skal benytte båten til flyplassen. Tilbake fra flyplassen til Hammerfest ankommer SAS etter at båten har gått, og man må legge inn en ekstra overnatting. Hadde vi hatt flybuss, ville den blitt tilpasset flyavgangene, og ventet hvis flyet var forsinket. Da ville folk valgt å reise kollektivt.

4. Mindre stress med buss.

Ca 40 000 passasjerer fra Hammerfest reiser på fritidsreiser over Alta lufthavn (reiseundersøkelse, Transportøkonomisk institutt, 2016). De fleste brukerne av kollektiv mellom Alta og Hammerfest, reiser til Alta lufthavn. Båt medfører 3 ganger så mange av/pålastninger av kofferter, unger, ski, etc.

5. Lengre reisevei med båt

De fleste fått en tidsmessig lengre vei dersom de skal benytte kollektivtransport nå, fordi de gode bussforbindelsene ble tatt bort da Alta-Hammerfestbåten ble innført. Før kunne de gå ut på riksveien og strekke ut hånden, og gå rett på flybussen. Da tok reisen med buss mindre enn 2 timer. Disse merkostnader i tid og praktisk ulempe, gjør at folk heller velger privatbil enn kollektivtransport mellom byene.

Penger til søringkonsulenter

Pengene som går til konsulenthjelp, sendes sørover til et firma i Østfold. Og ja, det var dette "The Pitch" som sto bak den meget omdiskuterte "markedsundersøkelsen" som Fylkeskommunen presenterte i juni/juli.

På spørsmål om forankring, svarer Fylkeskommunens byråkrater at prosjektet er politisk forankret - gjennom "regional transportplan". Den planen er overordnet og generell, og "miljø" er et mål for alle planer nå. Kan det da kalles reell politisk forankring?

Byråkratene har mer penger enn politikerne?

Det er mange etterlengtede aktiviteter som kunne ha overlevd med 450 000 kroner fra Fylkeskommunen. Bokbussen, en musikkfestival eller to, for å nevne noen. For penger til slike prosjekter har Fylkestingets politikere lange debatter.

For samferdselsbyråkratene i TFFK synes slike beløp å være lommerusk de kan kaste på koseprosjekter. Som for eksempel til deres private lille kjæledegge av ei luksusbåtrute.

Knut Bjørnar Arnesen, Nann Jovold-Evenmo, Reidar Johansen, Astrid Høydalen,

Sylvi Jørgensen, Hugo Nilsen, Sylvi Jane Husebye