Alta har dratt i gang en liksom-diskusjon om hvilket fylke de vil tilhøre. Det har de funnet på selv. Prøver de å lage seg en forhandlingsposisjon som de ikke har? «Gi oss noe så vi vil bli i Finnmark,» er det beskjeden bak. I stedet for å bruke tid og oppmerksomhet på slikt maktspill, må vi se på hva resten av Finnmark trenger nå. Og spesielt nå når krig og kriser rammer Finnmark som kanonkuler! Dette må du, jeg, næringsaktører og politikerne, spesielt i Troms og Finnmark fylkesting, være med på.

Det skjer rare ting på fylkestinget. Ødeleggende prosesser som sjeldent blir satt på offentlig dagsorden. Hvorfor ikke?

VGS kannibalisering

Videregående skoler er små kraftsentre i sine områder. Men fylkestinget legger opp til en «kannibalisering» når de vil dele Finnmark inn i «3 skolekretser». Hvilket faglig grunnlag finnes? Hvem hører man på i denne saken? Den eneste kommunen som vil tjene på inndelingen, er Alta. Alta vgs. får «enerett» på ungdom fra 4 kommuner, mens i de to andre skoleregionene må hhv. 3 og 4 videregående skoler sloss om elevene fra de tilhørende kommuner. Har Alta allerede begynt å få fordeler «for at de skal ville bli i Finnmark»?

Skjev maktbalanse på fylkestinget

Eller er Altas liksom-debatt bare et skalkeskjul for den maktsituasjonen som i dag er til stede og som utøves i Troms og Finnmark fylkesting? Vi ser at rare ting skjer: Båtrutepenger og båter blir tatt fra veiløse steder mens i Altafjorden har 40 kuer pendlerrute og båt kjøres parallelt med E6 og buss. Ingen av de styrende partier, AP, SV eller SP har sentraliserende som sitt mål. Hvorfor har dette skjedd? Hvorfor rettes ikke dette opp?

Valgordning gir skjevt resultat

Ingen partier forhåndskumulerte noen av de øverste 3-4 kandidatene på sin fylkestingsliste. Store kommuner, som Alta og Tromsø er i hvert sitt fylke, kan utnytte dette, spesielt i de små partiene. Ved å gi ekstrastemme til listekandidater fra sin kommune, vil disse, selv om de var nederst på lista, rykke helt opp på topp. Resultatet ser vi; to kommuner, Alta og Tromsø sitter med uforholdsmessig mange representanter i fylkestinget. Hvis de kommunene blir enige, kan de lett bli enige om å gi muligheter og midler til seg selv?

Tvangskameratenes «hemmelige» plan fullføres

Denne effekten skjønte Tvangskameratene (FrP, Høyre, Venstre og KrF) da de vedtok tvangssammenslåingen av fylkene. Tvangskameratene vil jo sentralisere, og ved sammenslåingen får de nå fylkene til å gjøre «den skitne jobben» selv.

Her gjelder det at vi er smartere enn Tvangskamerantene! Det skal ikke så mye til.

Kritisk presse en mangelvare

Og hvor er pressen med kritiske blikk og analyser? iFinnmark og NRK klarer sjeldent å stille kritiske spørsmål til rare prosesser på fylkesnivå der Alta eller Tromsø kommer best ut. Skulle ikke pressen være et korrektiv til makta? Hvor er medienes fokus? På hvordan vi kan jobbe for at boikott av Russland ikke skal ødelegge Finnmarks bedrifter og næringsstruktur?

Eller vil de altabaserte medier ta «finnmarksløp»-strategien på avstemmings-sirkuset. Vil de overflomme oss med saker og bilder av lokale fjes som mener noe om et oppdiktet problem som egentlig ikke har reell konsekvens for noen?

Modige folk og politikere trengs nå

«Skit i Norge, leve Toten» er et gammelt uttrykk som lett kan overføres til situasjonen i Finnmark nå. Vi trenger modige folk, journalister, redaktører og politikere som evner å tenke på og løfte fram hele Finnmark nå. Ellers kan hele Finnmark miste sitt fotfeste.

Har virkelig tvangskameratene sørpå lykkes med å spille oss finnmarkinger ut mot hverandre? Taper vi solidariteten til hverandre, og med alle små samfunn i distriktene, har vi allerede tapt vårt kjære Finnmark.