«Alt var bedre før». Er det egentlig slik – og hva er før?

Av

I sin kommentar «Velferdsstaten? Det var før det» blir Helle Østvik nostalgisk og faller ned på det velkjente «Alt var bedre før». Er det egentlig slik – og hva er før?

DEL

MeningerVelferdsstatens ordninger omfatter barnehager, skoler, legetjenester på legesentre og sykehus, omsorgstjenester, eldreboliger og sykehjem. Dessuten støtteordninger som alderspensjoner, fødselspermisjoner, barnetrygd, syketrygd, uføretrygd osv.

LES INNLEGGET: Velferdsstaten? Det var før det

Bare trygder og pensjoner utgjør snart 500 milliarder i året. Hovedtyngden av dette brukes av folk flest, vanlige lønnsmottakere og pensjonister som Helle Østvik og meg.

Det er «vanlige folk» det er flest av. Derfor står de/vi for hovedtyngden både av forbruk og finansiering av velferdsordninger. Skatt og moms utgjør over 500 milliarder.

På 1980-tallet og seinere førte to av Norges rikeste og mest ansette skipsredere, Hilmar Reksten i Bergen og Andres Jahre i Sandefjord, enorme formuer ut av landet og unndro dem beskatning.

Etter årelange rettssaker ble noe av midlene ført tilbake. Rikingene har aldri likt å betale skatt, verken før eller nå. Rikingene kjøper seg ofte de velferdstjenester de har behov for.

Stein Erik Hagen kjøpte sin prostataoperasjon i USA og Gunnhild Stordalen sin stamcellebehandling i Nederland. De belaster neppe velferdsbudsjettene i urimelig grad.

Helle beskriver en voksende kø av fortvilte mennesker som kjemper mot «systemet» for å få sin rettmessige del.

Ser vi på «før», så hadde vi:

  • Gruvearbeidere med ødelagte lunger som kjempet mot Rikstrygdeverket på 50- og 60-tallet
  • Krigsseilere som kjempet hele etterkrigstida til de døde ut
  • Nordsjødykkere som kjempet i flere tiår
  • Deltakerne i den lokale Alta Bataljon som ikke ble funnet verdige til krigspensjon etter 40 dager i felt i 1940

For meg ser det ikke ut som «systemet» var bedre før.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags