Gå til sidens hovedinnhold

«Alt var bedre før». Er det egentlig slik – og hva er før?

Artikkelen er over 1 år gammel

I sin kommentar «Velferdsstaten? Det var før det» blir Helle Østvik nostalgisk og faller ned på det velkjente «Alt var bedre før». Er det egentlig slik – og hva er før?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Velferdsstatens ordninger omfatter barnehager, skoler, legetjenester på legesentre og sykehus, omsorgstjenester, eldreboliger og sykehjem. Dessuten støtteordninger som alderspensjoner, fødselspermisjoner, barnetrygd, syketrygd, uføretrygd osv.

LES INNLEGGET: Velferdsstaten? Det var før det

Bare trygder og pensjoner utgjør snart 500 milliarder i året. Hovedtyngden av dette brukes av folk flest, vanlige lønnsmottakere og pensjonister som Helle Østvik og meg.

Det er «vanlige folk» det er flest av. Derfor står de/vi for hovedtyngden både av forbruk og finansiering av velferdsordninger. Skatt og moms utgjør over 500 milliarder.

På 1980-tallet og seinere førte to av Norges rikeste og mest ansette skipsredere, Hilmar Reksten i Bergen og Andres Jahre i Sandefjord, enorme formuer ut av landet og unndro dem beskatning.

Etter årelange rettssaker ble noe av midlene ført tilbake. Rikingene har aldri likt å betale skatt, verken før eller nå. Rikingene kjøper seg ofte de velferdstjenester de har behov for.

Stein Erik Hagen kjøpte sin prostataoperasjon i USA og Gunnhild Stordalen sin stamcellebehandling i Nederland. De belaster neppe velferdsbudsjettene i urimelig grad.

Helle beskriver en voksende kø av fortvilte mennesker som kjemper mot «systemet» for å få sin rettmessige del.

Ser vi på «før», så hadde vi:

  • Gruvearbeidere med ødelagte lunger som kjempet mot Rikstrygdeverket på 50- og 60-tallet
  • Krigsseilere som kjempet hele etterkrigstida til de døde ut
  • Nordsjødykkere som kjempet i flere tiår
  • Deltakerne i den lokale Alta Bataljon som ikke ble funnet verdige til krigspensjon etter 40 dager i felt i 1940

For meg ser det ikke ut som «systemet» var bedre før.

Kommentarer til denne saken