Aldri så galt at det ikke er godt for noe

STYRKET: Kåre Storvik er ikke i tvil om at vi vil komme styrket ut av koronakrisen på kunnskapsfronten.

STYRKET: Kåre Storvik er ikke i tvil om at vi vil komme styrket ut av koronakrisen på kunnskapsfronten.

Av
DEL

MeningerFor femti år siden var Norge økonomisk nederst på listen av land i Europa. Som kunnskapsland sto det slett ikke så dårlig til. Vi hadde eksempelvis forlengst holdt oss med en egenkonstruert atomreaktor som et av seks land i verden. Og et atomforskningsinstitutt som var åpent for forskere fra hele verden. Vi hadde forsket i Arktis og Antarktis. Vi hadde store maritime kunnskaper. Og vi hadde et godt skolevesen. Vi kan stadig rykke ned i rikdom. Men neppe som kunnskapsnasjon. Det er kunnskap som skal bringe oss opp igjen.

Krisen har gjort kunnskaps og aktualitetsspredning smartere, enklere og mer tilgjengelig i Norge gjennom økt digitalisering. Digitalisering bidrar på mange vis til etterlengtet desentralisering i landet vårt. Og vil binde landet bedre sammen.

De fysiske møtene er nå erstattet av digitale møter, webinarer og lignende. Som kan fanges opp hvor det måtte være i landet. Om så på den ytterste nøkne ø. Ofte med fulle muligheter for å delta med spørsmål og meningsinnlegg. De kan også følges i ettertid om det måtte passe den enkelte bedre.

Viktig. Fordi vi på den andre siden av krisen skal bruke våre kunnskaper enda bedre og bredere til å oppnå nye landevinninger. For ikke å si havvinninger. Vår offshore teknologi er eksempelvis gjerne mer verdt enn våre gjenværende olje-og gassforekomster. Og da olebrummer vi. Ja, takk begge deler.

Kunnskaper om aktuell teknologi, karbonfangst, havvind, sol, hydrogen, ammoniakk og elektrifisering gjøres tilgjengelig. Alt dette er av særlig interesse for Nord Norge.

Foreninger av ymse slag organiserer digitale møter. Noen krever medlemsskap til overkommelige penger, andre er kostnadsfri. Gode foreninger vil oppleve bruker og medlemsinteresse fra hele landet.

Som medarbeider i sørbasert virksomhet som arbeider for fremme av nordnorsk næringsvirksomhet har det vært viktig for meg og mine kolleger å frekventere møter i Oslo, Bærum, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Aberdeen og lignende for å hente kunnskaper som vi kunne bruke i vårt arbeide og dele med våre forbindelser i nord. Nå er vi ikke lengere like avhengig av disse fysiske møteplassene. Det gjør oss mer kostnadseffektive. Godt for samfunnet.

Tilgang på kunnskaper øker suget etter mer. Også ønsker og behov for innsyn i aviser og tidsskrifter og utdanning. Mye vil ha mer. Kunnskap skal styre rike og land.

Mye av denne digitale kommunikasjonen er kommet for å bli. Også etter krisen. Og den vil bli videre utviklet og raffinert. Lærerstanden vil sikkert også bidra med erfaringer fra dataassistert fjernundervisning under krisen.

På dette viktige området har krisen gjort oss bedre enn før. Og det er nok bare en begynnelse. Alt blir bedre.

Behovet for å reise på kunnskapssamlinger blir mindre. Spart tid, reisevirksomhet og miljø.

Savnet av og behovet for å møte folk er selvsagt der. Det vil man fremdeles kunne gjøre når krisen er over og der nytten er åpenbar.

Räkna de lyckliga stundene blott.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags