Tidligere torsdag har aksjonister blitt fjernet fra inngangen til Finansdepartementet.

Aksjonistene hadde i forkant fått pålegg fra politiet om å fjerne seg, men ikke etterkommet dette.

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som har bedt politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon.

– Dette er viktig for å ivareta samfunnskritiske funksjoner, skriver DSS på sine nettsider.