I forbindelse med at Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt nye innsparinger på kollektivtransport, så har Hammerfest kommune bedt om «innspill på mulige kutt og reduksjoner».

Tilflyttingsutvalget i Akkarfjord bygdelag har siden høsten 2019 arbeidet for å gjøre bygda kjent, både i inn- og utland, slik at flere familier får lyst til å flytte hit. Dette har bidratt til at flere barnefamilier har flyttet til Sørøya, noen direkte fra utlandet, og flere har planer om å flytte hit. Gamle og fraflytta hus i Finnvika, Akkarfjord, Finnelva og Gamvik har fått nytt liv, og er i dag under renovering og oppussing.

Akkarfjord er et aktivt bygdesamfunn med fiskeindustri, fiskeflåte, sauegård, skole, barnehage og butikker. Folk fra hele landet har de siste årene oppdaget Sørøya som tur- og opplevelsesmål, og Akkarfjord har tiltrukket seg et raskt økende antall turister og turfolk. Flere aktører i bygda er i ferd med å etablere tilbud innenfor opplevelsesturisme, og det investeres i dag for mange millioner i bygda knyttet til fisketurisme og fiskeri. Dette bidrar til økt aktivitet og arbeidsplasser. Oppdrettsnæringa har også etablert seg utenfor Akkarfjord, og det arbeides for at denne næringa skaper arbeidsplasser i bygda.

Akkarfjord har i flere år arbeidet for bedre kommunikasjoner mellom bygda og byen. Dessverre opplever vi at fylkeskommunen retter stadige angrep mot det sparsomme kommunikasjonstilbudet vi har. Bygda er helt avhengig av et pålitelig og fremtidsrettet båt- og fergetilbud. Ytterligere reduksjoner, vil være med å slå beina under den positive utviklinga i Akkarfjord og Nordre Sørøya.

Tilflyttingsutvalget i Akkarfjord har derfor ingen forslag til «mulige kutt og reduksjoner». Vi har ingen båtruter å miste, ikke en eneste! Derimot er det et voksende behov for å legge til rette for dagpendling, og dette kan i første omgang realiseres med å endre båtrutene om formiddagen tirsdag og fredag.

For Tilflyttingsutvalget i Akkarfjord bygdelag

Alvin Vaséli, Daniela Ivan og Silje Dagslott