Gå til sidens hovedinnhold

Aili Keskitalo og Erna Solberg, deres samrøre om samepolitikken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til EDL’s Karl-Wilhelm Sirkka sitt leserinnlegg av 09.07.2020 i Finnmarkens Debattsider – vedrørende de to damenes gjennomførte, eller riktigere, samrøret i samepolitikken. Som redaktøren muligens allerede har oppfattet, så har jeg omprioritert EDL’s rekkefølge i overskriften. Her prøver EDL å nedgradere den viktigste aktøren i samepolitikken, ved å nevne den nest-viktigste først.

Jeg anbefaler samtlige kvenske lag/-foreninger om å innhente lærdom hos den snart avtroppende dama ved Sametingets rorkult – snart er det for sent. Den neste sametingspresidenten som blir valgt, kan være en katastrofe for EDL-lignende lag/foreninger.

EDL’s nestleder hoster opp en masse hendelser og avgjørelser som de to omhandlede damer i nevnte periode har stått for, saker som ble uinteressante i det de ble kunngjort like etter at de var klubbet som vedtatt i fora som også maktet å gjennomføre vedtakene. EDL kunne spart på blekket, det som er vedtatt og gjennomført, er etter noen strakser bakenforliggende historie. Regjeringen oppsummerer sine bragder årlig – som forannevnt, har EDL’s oppsummering av forannevnte samrøre tidsmessig kommet så langt aktenfor i bakevja, at det kun blir noen få historikere som vil bla i dokumentene i forbindelse med sin forskning. Det ser ut som nestlederen i EDL ikke selv heller vet hvorfor han gjorde denne oppsummering.

Les også

Statsministeren og Sametingspresidenten

Jeg oppfordrer Sametingspresidenten og Statsministeren til å invitere kvenenes organisasjoner til en samling på Dovre, informere deltakerne om FNs og staten Norges forståelse av URFOLK som kun kan bestå av ett folk, og at den norske samepolitikken i grunnprinsippet er tuftet på territoriet til to folk, samer og nordmenn.

Som en avsluttende utflukt kunne deltakerne besøke Samekongen Svåses vinterleir like ved Tufte Kongsgård på Dovre.

Kommentarer til denne saken