I begrunnelsen står det:

- Agnete Johnsen får Ole Vig-prisen 2016 for den lokale og nasjonale innsatsen som musiker og inspirator, og for å ha gitt psykisk sykdom en stemme i samfunnsdebatten.

Videre mener prisutdeleren at Agnete Johnsen er en av de fremste unge artistane i landet vårt.

- I lokalmiljøet i Nesseby og Tana er hun en inspirator for barn og unge, og ungdommene mener hun representerer sin samiske bakgrunn på en god måte. Hun er særs medviten om sin samiske bakgrunn, og er en sterk og tydelig talsperson for samisk kultur. Samtidig er hun tydelig på at musikken hun spiller ikke er typisk samisk musikk, står det i pressemeldingen fra Ole Vig-fondet.

I tillegg til innsatsen innen kulturfeltet får Agnete Johnsen Ole Vig-prisen for å ha gitt psykisk sykdom en stemme i samfunnsdebatten.

- Agnete Johnsen er en verdig vinner av Ole Vig-prisen for 2016, står det videre i pressemeldingen.

Hun får et diplom og 10.000 kroner. Den deles ut i kulturhuset Kimen i Stjørdal torsdag 1. desember 2016.

Om prisen sier Ole Vig-fondet:

- Ole Vig-prisen skal gå til en ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort en enestående kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Det gjelder ungdomer fra hele landet, uten hensyn til politisk oppfatning. En Ole Vig-prisvinner må ha gjort en mer enn vanlig god innsats innenfor folkeopplysningsarbeid, kunst eller kulturarbeid.

Johnsen har også fått Åpenhetsprisen av Mental Helse. Denne prisen på 10.000 kroner gir hun til Vadsø ungdomssenter.