Advarer mot dyr som trekker mot tunnelene i varmen: – Byr på farlige situasjoner

TREKKER NED: Sau og reinsdyr trekker ned til vegbanen og inn i tunneler for å kjøle seg ned på sommerstid. Det kan føre til farlige situasjoner. Bildet er tatt på fv. 882 utenfor Øksfjordtunnelen i Loppa kommune i Finnmark.

TREKKER NED: Sau og reinsdyr trekker ned til vegbanen og inn i tunneler for å kjøle seg ned på sommerstid. Det kan føre til farlige situasjoner. Bildet er tatt på fv. 882 utenfor Øksfjordtunnelen i Loppa kommune i Finnmark. Foto:

Vegtrafikksentralen advarer mot sau og rein som trekker opp i vegbanen for å kjøle seg ned.

DEL

– På sommeren får vi nesten daglig inn meldinger om dyr som beveger seg på og langs veien. Når det blir ekstra varmt, trekker disse ofte inn i tunnelene for å kjøle seg ned. Dette byr på farlige situasjoner i og like utenfor tunneler, sier Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i Region nord i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Bare de siste dagene har veitrafikksentralen fått meldinger om beitedyr på veiene fra hele Nord-Norge. VTS fått melding om reinflokk på Rv. 94 ved Kvalsund bru og utenfor Storvikatunnelen i Alta. De har også mottatt meldinger om sau langs Rv. 80 Tørresvik, Nordland.

Les også: Advarer mot rein i tunnel

– Vi oppfordrer trafikantene til å være særlig oppmerksomme i områder hvor det er skiltet om fare for å møte beitedyr og vilt. Det er ikke alltid like lett å få øye på dyr som beiter i veikanten. Da kan det være lurt å senke hastigheten, sier Nilsen.

Hvert år blir et stort antall dyr drept på veiene. Statens vegvesen understreker at som trafikant har du plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst.

Hvis det er snakk om beitedyr eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal du varsle eieren eller politiet.

Artikkeltags