Viser til artikkel i Finnmarken 18. juli om adresser i Ekkerøy i Vadsø kommune. Siden Finnmarken i innlegget ikke har intervjuet alle som blir omtalt og er uklar i flere av sine formuleringer, vil vi komme med følgende kommentarer:

For å kunne lage et forslag til adresser opprettet kommunen i januar 2016 en egen navnekomité. En komité bestående av likestilte medlemmer med interesse for lokalhistorie og da spesielt om steds- og gate-/veinavn. Ekkerøy var representert i navnekomiteen med varamedlem.

I tillegg til innspill og lokale historiske dokumenter/innsamlingsmaterialer ble faginstitusjoner kontaktet under arbeidet. Institusjonene var blant annet Statens kartverk, Statens vegvesen, Sametinget, Kvensk institutt og Språkrådet. Ut ifra dette ble et forslag til adresser utarbeidet av navnekomiteen og kommunens saksbehandlere. Navnekomiteen hadde med dette gjennomført sitt oppdrag.

Vadsø kommune sendte i 2018 forslaget på åpen høring. Ved utløp av fristen for å komme med innspill, hadde det ikke kommet noen merknader til forlagene om navn i Ekkerøy Deretter ble forslaget sendt til politisk behandling i PMK-utvalget og etter det til vedtak i kommunestyret den 20. des. 2018. Vedtak i saker som denne er det kommunestyret som gjør. Både i PMK-utvalget og kommunestyret var det enstemmige vedtak.

Underveis har det vært mange muligheter til å fremme sine synspunkter. Først som innspill, deretter gjennom høringer og til slutt i det politiske systemet. Og vedtaket som ble gjort i kommunestyret kunne det også klages på.

Reportasjen i Finnmarken kan neppe sies å representere god presseskikk ved at ett navngitt medlem av komiteen nærmest grunnløst henges ut offentlig, uten å ha bli kontaktet av Finnmarken.

Arbeidet i navnekomiteen ble gjennomført i et sterkt og godt fellesskap.