Iskantsonen varierer hele tiden, og med dagens teknologi vet vi hvor den er til enhver tid. Grensen bør dermed defineres som der hvor iskanten faktisk er som en dynamisk sone. Forslaget om en helt ny 0,5 % definisjon (maksimum isutbredelse siste 30 år) innebærer at isgrensen defineres der det har ligget is i maks fire dager de siste 30 årene. Dersom iskanten blir definert etter denne grensen – altså unødvendig langt sør – vil dette gå utover allerede tildelte leteområder, områder som er langt fra den eksisterende iskanten og som allerede er forvaltet på en sikker og god måte.

Vi i Industri Energi tror på næringsutvikling med gode og trygge rammevilkår. Nordområdene er viktige områder for fremtidig verdiskapning for Finnmark. Å trekke en altfor konservativ iskantsone vil begrense mulighetene for en olje- og gassindustri i en spennende utvikling med mulige fremtidige arbeidsplasser for befolkningen i nord. Dette vil være svært synd for de ringvirkningene næringsutvikling og verdiskapning i Barentshavet kan gi i den nordligste landsdelen.

Så lenge det kommer til å være etterspørsel av olje og gass skal vi lete etter og produsere olje og gass på norsk sokkel. Det er her vi har de beste rammevilkårene og de laveste utslippene under produksjonen. I tillegg er vi blant de fremste i verden på teknologiutvikling og har kommet langt i forskning på både hydrogenproduksjon og C02-fangst og lagring. Dette er teknologi vi skal fortsette å utvikle i en olje- og gassindustri med gode fremtidsutsikter, spesielt i nordområdene.

Salg av norsk olje og gass – den reneste på markedet, samt inntekter fra nye teknologiske nyvinninger vil i fremtiden være til nytte for miljøet og glede for det norske folk.