Statens vegvesen gjennomfører oppkjøring og teoriprøver for å sikre at alle som skal ut og kjøre på veiene våre har den nødvendige kompetansen og tryggheten som kreves.

– Dette er et viktig element i vårt kontinuerlige arbeid mot null drepte og hardt skadde på norske veier, sier Bjørn Lillevolden, kommunikasjonsrådgiver i Statens Vegvesen.

Sensorer fra Statens vegvesen gjennomførte 219 oppkjøringer i Finnmark i løpet av august 2022. 90 prosent av kandidatene besto oppkjøringen.

255 personer tok teoriprøve ved en av trafikkstasjonene i fylket i samme tidsperiode. 56 prosent av kandidatene besto teoriprøven.

Tabellen viser fordelingen av førerprøver på de enkelte trafikkstasjonene i fylket:

Trafikkstasjon

Oppkjøringer

Klasse B

Teoriprøver

Alta

77

50

70

Hammerfest

22

18

41

Vadsø

24

17

46

Lakselv

41

31

28

Kirkenes

55

28

34

Finnmark

219

114

255

Hele Landet

14269

9048

16136