84 kilometer vei skal få ny asfalt, men ikke i Øst-Finnmark

I Troms og Finnmark skal 84 kilometer fylkesvei dekkes. I år velger fylkeskommunen å prioritere annerledes enn årene før.