Vi lever i en historisk tid. Koronakrisen har ført til de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid og de som hadde det vanskelig fra før har fått det enda verre.

Pandemien har også vist hvor avhengige vi er av kvinnedominerte yrker. Under krisen har flertallet av FOs medlemmer vært definert som samfunnskritisk personell. Mange har fått en lengre og tyngre arbeidshverdag. Så hvorfor verdsettes vi ikke høyere da?

I fjor kom rapporten «Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet». Den viser at det vil ta over 50 år før vi oppnår likelønn. Dette var før lønnsoppgjøret førte til enda større forskjeller mellom kvinner og menn. I dette tempoet vil aldri dagens studenter oppleve likelønn. Er det rettferdig?

Noen påstår at menn har tyngre eller farligere jobber enn kvinner. Ifølge Fafo blir om lag halvparten av helse- og sosialarbeidere utsatt for vold og trusler på jobb, hvert eneste år. Ansatte som gir trygghet til barn og voksne i sårbare situasjoner, føler seg ikke trygge på sin egen arbeidsplass. Det kan vi ikke akseptere.

Kvinner, vi vet at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv. I 1889 arrangerte 368 kvinnelige fyrstikkarbeidere den første moderne streiken i Norge. De nektet å akseptere dårligere lønn og verre arbeidsvilkår enn mennene.

Berit Ås sa at «Er du ikke forut din tid, jente, kommer den aldri». Ingen ga kvinner stemmerett i 1917. Ingen ga oss selvbestemt abort i 1978. Ingen tok frivillig et oppgjør med #MeToo i 2017. Først etter 70 år med kamp, fikk vi gjennomslag for fyrstikkarbeidernes krav om tariffestet lik lønn på samme arbeidsplass.

Men kampen er på ingen måte over. Ansatte i kvinnedominerte yrker har seks ganger høyere risiko for vold og trusler på jobben, enn resten av arbeidslivet. Kvinner i dag tjener bare i snitt 87 prosent av en gjennomsnittlig manns inntekt.

Vår kamp, er fyrstikkarbeidernes kamp. Og som fyrstikkarbeiderne får vi våre gjennomslag. Den styrkede Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) sier at alle arbeidsplasser, over enn viss størrelse, må jobbe mot lønnsforskjeller i egen bedrift. I år er det første året de må rapportere.

Midt i en historisk pandemi er ARP et historisk gjennombrudd i kampen for likelønn.

I dag er det 8. mars, og vi trenger deg. En historisk dag, uten store tog og fysiske arrangementer, med feiring på avstand og kamp digitalt, trenger vi deg for at det ikke skal ta 50 år før vi har likelønn.

Bruk dagen i dag. Meld deg inn i en fagforening eller verv en kollega. Se filmen om ARP på FO.no og send lenken til en venninne. Del feministiske saker på sosiale medier og delta i debatten.

Vi kan ikke hvile på tidligere tiders likestillingskamp. Historien har vist oss at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv, men at det nytter å kjempe.

Vi i FO gir oss aldri. Gratulerer med kvinnedagen.