8 av 10 mener: Jernbanen må bygges videre nordover

De yngste velgerne er mest positive til jernbaneutbygging i nord.