Gå til sidens hovedinnhold

150 millioner til reindrifta, pluss 10 millioner ekstra til beitekrisa

Staten og reindrifta er blitt enige om en reindriftsavtale for kommende år. Avtalen har en ramme på 149,5 millioner kroner.

Avtalen ble inngått mellom Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund torsdag og gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er fornøyd med utfallet.

– Totalt sett er dette en god avtale, som viderefører den innretningen vi har hatt tidligere. Avtalen styrker de som har reindrift som hovednæring, sier hun.

Beitekrisa

I tillegg til rammen på 149,5 millioner det avsatt 10 millioner kroner til håndtering av beitekrisen denne vinteren, samt at Finansministeren er innstilt på å fremme forslag om at reindriftsfradraget økes i statsbudsjettet for 2021.

Les mer

Ber folk besinne seg i sosiale medier: – Dette er en dyp tragedie. Da blir det ikke bedre av at barn og unge blir nærmest mobba

– NRL mener det er svært viktig at det er avsatt en ekstraordinær avsetning til beitekrisen. Avtalepartene vil følge utviklingen nøye, og partene vil derfor møtes før påske for å oppdatere situasjonen, sier Ellinor Marita Jåma, leder i NRL.

Les mer

NRL-leder har fått krisemeldinger fra mange fortvilte reineiere

Flere lærlinger

– Vi er også svært fornøyd med signalene om at reindriftsfradraget vil bli økt. Dette innebærer en stor økonomisk betydning for den enkelte reineier. Det samme gjelder økningen av produksjonspremien som beregnes med inntil 36 % av avgiftspliktige inntekter, sier Jåma.

– Jeg vil også trekke fram økningen i distriktstilskuddet på 4,4 mill. kroner. Dette skal tilrettelegge for avløsning ved ferie og fritid. Videre er det gledelig at avsetningen til fagbrevordningen er økt. Dette betyr flere lærlinger i reindriften. Alt i alt må vi si oss fornøyd med resultatet, avslutter Ellinor Marita Jåma.

Kommentarer til denne saken