15 fikk kjøreforbud og 21 fikk smekk

Vegvesenet har hatt intensive kontroller. I alt ble 256 kjøretøy kontrollert.