Det totale antallet kunder i Finnmark som får dette tilbudet er per nå 115.

Fortsatt er mange bredbånd- og telefonikunder koblet på det rundt hundre år gamle kobbernettet. Det gamle nettet lever ikke opp til dagens behov for fart, stabilitet og kapasitet.

– Nå forlater enkelte kunder i Finnmark kobbernettet, og de blir blant de første i landet som får tilgang til både fasttelefon og bredbånd levert over mobilnettet. Telenor forsikrer at ingen vil miste summetonen, sier dekningsdirektør i Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Modernisering

Mobil hjemmetelefon er et telefonapparat med SIM-kort, og får signalene over mobilnettet. Apparatet krever strøm, men er oppladbart. Hjemmebredbånd mobil baserer seg på mobilteknologi og erstatter internett over kobberlinjen. Abonnementene leveres med en ny teknisk løsning som skal gi optimal dekning, og god trådløs innendørs internett (WiFi). Bruk vil være avgrenset til installasjonsadressen, og tjenesten vil ikke fungere andre steder enn der du bor

– Telenor ønsker å gi alle kunder tilgang på høykvalitets telefoni- og bredbåndstjenester. Derfor gjennomfører vi nå en modernisering av fastnettet og mobilnettet over hele landet. I Finnmark vil totalt 135 bredbånd- og telefonikunder være blant de aller første i landet som flyttes over på nye og bedre løsninger, sier Amundsen.

I Finnmark fordeler de 115 kundene seg slik kommunevis: Sør-Varanger 51, Nordkapp 25, Tana 21, Porsanger 10, Hammerfest 5 og Loppa 3.

For å gjøre overgangen så enkel som mulig, tar teleselskapet direkte kontakt med hver enkelt av disse kundene.

Moderniseringen er allerede i gang og i disse dager sender Telenor ut brev til kunder som benytter fasttelefoni og bredbånd over kobbernettet. De får informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i deres område, og hvordan de tar i bruk erstatningsproduktet. 31. august vil løsningene over kobbernettet avsluttes for disse kundene og bli erstattet av andre og nyere løsninger via mobilnettet.

– Gjennomsnittshastigheten i Telenors mobilnett er sju ganger raskere enn via kobbernettet, og dermed vil erstatningsproduktene være langt bedre enn nåværende løsninger. Kundene som nå flyttes over, vil få tilbud om å benytte erstatningsproduktene Hjemmebredbånd Mobil og Mobil Hjemmetelefon, som begge går via mobilnettet. Enkelte av våre kunder kan ha behov for støtte og veiledning nå som vi går over til nye løsninger. Vi vil derfor ta direkte kontakt med dem, sier Amundsen.

Linjen rettes

Dekningsdirektøren betrygger om at kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil få linjen rettet hvis det oppstår feil. Dette gjelder både de som har telefoni og de som har bredbånd over kobbernettet.

For å sørge for at overgangen til de nye løsningene blir så enkel som mulig, tilbyr Telenor ulike alternativer. Kundene står fritt til å velge den løsningen som dekker deres behov best. Eksempelvis tilbys Hjemmebredbånd Mobil med to ulike abonnement.

– For kunder som ikke har tilstrekkelig mobildekning vil Telenor bekoste montering av en utvendig antenne. Antennen vil kobles til telefonen eller bredbåndet, og bidrar til økt signalkvalitet. For enkelte kan det være vanskelig å gi slipp på fasttelefonen eller det gamle bredbåndet. Nettopp derfor har vi utviklet erstatningsprodukter som ser tilsynelatende identiske ut som de gamle løsningene. Den eneste forskjellen er at tilkoblingen går over mobilnettet, sier Amundsen.

Bygger ut i Finnmark

Telenor har i dag verdens raskeste mobilnett og investerer fire milliarder kroner hvert år til utbygging av mobil- og fiber.

– Jeg vil berolige alle som er bekymret for moderniseringsreisen vi nå har lagt ut på. Vi skal fortsette å satse på utbyggingen av Finnmark, og gjennomfører moderniseringen for å sikre at alle i vårt langstrakte land skal ha tilgang til høykvalitets telefoni- og nettjenester. Nå starter vi dialogen med de aller første kundene og tar ett steg om gangen, sier dekningsdirektør Amundsen.

Dersom det skjer uforutsette ting i forbindelse med stengingen, så kan denne bli utsatt noe.

Facebook-like