1. mai, solidaritet og samhold nå og i framtiden

Av
DEL

MeningerI disse dagene får vi virkelig testet Norges beredskap. Alle står på og snakker om dugnad og fellesskap. Til og med de blåeste av de blå snakker om vårt nett som er bygget opp for å sikre oss når det er krisetider i Norge. Dette er litt uvant for oss som står på barrikadene for å forsvare våre rettigheter i samfunn og arbeidsliv. Det er ikke historisk at de blå sloss for rettferdig fordeling og bidrag til offentlig trygghet.

Hvor ble det av alle de som alltid mener at Norge trenger mer privatisering? Hvor er de som mener at stadige nedskjæringer og såkalte effektiviseringskutt i helse og offentlig velferd er svært, svært nødvendig og framtidsrettet? Hvor er de som mener at karensdager og kutt i sykelønna er en god idé? Hvor er de som mener at skattekutt til de aller rikeste er en god medisin? – Jo, det viste seg at når vi virkelig sto i krisa at det nettopp var de ordningene som har vært ønsket kuttet som egentlig var redninga for oss alle.

De som står mest på i dag når krisa rammer er ikke de som blir mest tilgodesett i hverdagen når det kommer til lønn, arbeidsbelastning, arbeidstid, eller pensjon når den dagen kommer. Det er fotfolket på golvet i blant annet industri, bønder, ansatte i helse og omsorg, skole, barnehage, butikkarbeidere, renholdere, de som fikser vann, kloakk, varme, post, frisører og kommunikasjon. Denne tiden har vist oss alle godt hvem vi slettes ikke klarer oss uten. Fagforbundet Finnmark vet at mange sliter der ute og risikerer smitte for at alle rundt skal ha det bra. De gjør mye ekstra arbeid for å holde den høye sikkerheten som kreves nå. Av disse er en god del av våre 392 812 medlemmer i Norge. De er blitt fortalt at dersom de får senskader på grunn av smitte av korona kan de få dette som yrkesskade dersom det viser seg at de er smittet på jobb. Hvordan gjør man dette? Kan det bestrides? Har arbeidsgivere gjort det de kan for å beskytte sine ansatte mot skade/smitte?

Vi har to ting som er viktig å tenke på. Det ene er at de ansatte kan bli smittet av Korona og få senskader. Det andre er belastningskader fysisk og psykisk når alle må bidra til dugnaden. Vi vet ikke hvor lenge denne belastningen skal vare. Når toppen kommer som varslet til høsten i Finnmark, hvem skal ta støyten da dersom man allerede nå har slitt ut de ansatte?

Vi må ikke glemme at Arbeidsmiljøloven gjelder. Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar. Koronaturnuser skal bare innføres der det er bevist nødvendig. Det må settes inn ekstra personale til å ivareta hygienetiltak, og øk deltidsstillinger nå! Arbeidsgivers ansvar for arbeidsbelastning er nedskrevet i Arbeidsmiljølov, og må ikke glemmes!

Fagforbundet Finnmark får signaler fra lærlinger, studenter og elever som er bekymret for å ikke få sommerjobb og ekstrainntekt nå når arbeidsledigheten er på rundt 11 %. Arbeidsledige i offentlig sektor er ikke problemet, men det er der vi kunne hatt behov for ekstra hender blant annet i helse og oppvekstsektor.

Fagforbundet Finnmark forventer når korona smitten har gitt seg, at disse som står på nå får noe mer enn en klapp på skuldra. De fortjener å få forhøyd sin status som samfunnskritiske yrkesgrupper. Det betyr bedre lønn, gode arbeidsvilkår, pensjon og fulle, faste stillinger med flere kollegaer som er med å ta belastningen slik at de kan stå i arbeidslivet til pensjonsalder. Denne krisa har også lært oss at vi bør ha egne ansatte, ikke belage oss på innleide vikarer. Vi bør også være sjølforsynt med medisiner, mat og ha styring på egne naturressurser. Offentlig sektor er avhengig av at vi har privat sektor med produksjon av varer og tjenester der vi bor. Uten gode, stabile arbeidsplasser behøver vi heller ikke offentlige tjenester. Da er fraflytting og sentralisering det neste.

Vi skal heller ikke glemme våre unge som er i etableringsfasen, eller på vei ut i arbeidslivet. Den største aldersgruppa arbeidsledige ligger på 20–24 år. Vi må passe på at disse ikke blir satt utenfor arbeidslivet og får satt sine liv på vent. Bekymringa er stor for våre lærlinger som ikke får gjennomført fagprøve nå. Fagforbundet Finnmark forventer at disse står i første rekke når det åpner opp for fagprøve. Arbeidsledighet er roten til sosiale problemer. Sårbare grupper blir ikke mindre sårbare da. Har du en lønn som er vanskelig å klare seg på nå, er det krise å bli satt på trygd.

Vi behøver politikere som står på sammen i slike tider for å forsøke finne løsninger til det beste for Finnmarks befolkning. Vi ser hvor viktig det er da med lokaldemokratiet. Det er lokalt vi best ser utfordringer, sårbarhet, ressurser og løsninger. Fagforbundets 17000 dyktige tillitsvalgte sloss hver dag for et rettferdig arbeidsliv med gode arbeidsforhold, lønn og arbeidstid. Vi bidrar i dugnaden som fagorganisasjon med forslag på gode løsninger sammen med politikere og administrasjoner, men vi kommer ikke til å godta at våre kamerater blir utnyttet og misbrukt nå eller senere! Når denne perioden er over håper Fagforbundet Finnmark at vi kan bruke vår erfaring fra denne tiden til å samfunnet vårt. Et mer rettferdig og mindre sårbart samfunn. At alle har innsett at dersom det verste skjer behøver vi ha rett kompetanse og nok folk på vakt der det behøves. At godene vi har i Norge ikke er en selvfølge men noe som er jobbet fram politisk og med Fagbevegelsen. Vi ser at det er mange nå som ser at vi behøver stå styrket sammen i Fagbevegelsen og melder seg som medlem. Vi ønsker alle velkommen.

Fagforbundet feirer 1. mai i solidaritet med arbeidere globalt. Vi har vunnet mange seiere, men har mange kamper å ta nasjonalt, internasjonalt og lokalt for mange yrkesgrupper.

Fagforbundet Finnmark håper at disse som ikke har bidratt til fellesskapet, som tar ut store avkastninger i sine selskap, heller ikke får støtte! Vi skal betaler vår skatt med glede, men vil ikke gi en krone til disse!

Ellers håper Fagforbundet Finnmark at vi er litt rause med hverandre. Ikke kritiser for mye hva andre gjør, ta eget ansvar og ta vare på hverandre. Det kommer en ny tid, la oss gjøre den bedre. I dag står vi sammen, om ikke samlet og feirer dagen!

Gratulerer med dagen kamerater!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags