100.000 hyllet dronningen

Jubileet er i gang. Til stor glede for rojalistene.