Med 103 av landets 120 losbåtførere i streik fra onsdag morgen vil ikke alle loser komme seg ut til fartøyene de skal lede til land. Foto: ANB/Arkiv

Losbåtførere snart i streik

Streiken kan bli kostbar for Norge når losbåtførere tas ut fra onsdag.
Publisert 29.05.2012 kl. 09:21 Oppdatert 29.05.2012 kl. 14:24

Tips en venn på e-post:

www.ifinnmark.no Se alle stillinger (36)Slik rammer streiken:

  • Fagforbundet: Tok tirsdag ytterligere 14.738 medlemmer ut av arbeid og har dermed totalt 24.228 i streik. Mens det i første uttak var hovedsakelig ansatte i administrative stillinger som ble tatt ut, omfatter andreuttaket også medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller. LOs streik vil onsdag merkes spesielt godt i Utenriksdepartementet, Veietaten og Vegdirektoratet.
  • Unio: Tar onsdag ut 7.300 flere i streik og vil da ha totalt 16.000 streikende medlemmer. I både første og andre uttak er flesteparten av medlemmene som er tatt ut i streik tilknyttet høyskoler og universiteter, politi og skattevesen. Også flere medlemmer i Sykepleierforbundet går ut i streik.
  • YS: YS stat tok ut 1.300 medlemmer i første runde og varsler 600 nye fra og med onsdag. YS tar ut 500 nye i kommunene fra tirsdag og har da i underkant av 1000 kommuneansatte i streik. YS-streiken rammer først og fremst kemnerkontor, økonomi- og regnskapsfunksjoner i kommunene, skoler, bibliotek og barnehager.
  • Oslo kommune er fortsatt ikke i streik, og mekling mellom partene ble gjenopptatt tirsdag. 43.000 ansatte i Oslo kommune er omfattet av meklingen, og hvis den ikke skulle føre fram blir i første omgang 2.500 tatt ut i streik - de fleste fra skoler, barnehager og skolefritidsordninger. Bydelen Nordre Aker vil bli hardest rammet. (Kilder: Arbeidstakerorganisasjonene, NTB, NRK)
Det er ikke noe som tyder på at det blir tvungen lønnsnemd foreløpig. Foto: Vidar Ruud, ANB
Statsråd Rigmor Aasrud sier streikeuttaket er veldig ansvarlig. Foto: Terje Pedersen, ANB

Alternative måter å få losene ut til fartøyer på kan likevel demme opp for full stans i petroluemsindutrien.

Med 103 av landets 120 losbåtførere i streik fra onsdag morgen vil ikke alle loser komme seg ut til fartøyene de skal lede til land.

– Det vil selvsagt påføre noen kostnader, og konsekvensene er nok størst om dette rammer olje- og gassindustrien, sier YS-leder stat Pål Arnesen til NTB.

Olje og gass fraktes både i rørledninger på havbunnen og i tankfartøy til gassprosesseringsanlegget på Kårstø og Mongstad-anlegget, som både er raffineri og råoljeterminal. Stanser skipstrafikken inn og ut av disse anleggene, vil lagrene fylles opp og ytterste konsekvens bli produksjonsstans i Nordsjøen, ifølge Stavanger Aftenblad.

Arnesen i YS tviler på at dette blir en realitet så lenge deler av losbåtførertjenesten allerede er delprivatisert. Blant annet frakter Redningsselskapet loser for Kystverket.

– Det fraktes også loser ut med helikopter, så jeg tviler på at vi snakker om stenging av produksjon på plattformer. Men mange benytter seg selvsagt av losførerbåtene, så ting kan bli ganske kronglete å få på plass, sier Arnesen.

Statoil har rundt 30 skipsanløp den kommende uka som trenger lostjenesten.

– Lammes trafikken til og fra terminalene og streiken blir langvarig, kan de samlede tapene for involverte selskap og staten bli store, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil til Aftenbladet.

Han mener at ting kan bli komplisert framover:

– Stanser all skipstrafikk, vil det bli en stor utfordring for oss, og i verste fall kan det føre til produksjonsstans.


Ingen sikkerhetsfare

YS understreker at det ikke er snakk om full stans i all tung skipstrafikk:

– Denne allerede innførte delprivatiseringen av tjenesten vil nok føre til at streiken ikke vil få de samme konsekvensene som ellers. Det er et ganske sinnrikt system på plass, og vi vil følge nøye med slik at det ikke begås streikebryteri. Samtidig vil vi selvfølgelig respektere de som får dispensasjon til å frakte loser av hensyn til helse, liv og miljø. Vi vil for eksempel ikke la enorme gasstankere bli liggende fullastet og drive utenfor boligområder, forsikrer Arnesen.


Turister i drift

Alle større skip til Norge har losplikt, inkludert cruisefartøy, som det er mange av særlig på Vestlandet i sommerhalvåret. I løpet av den kommende uka skulle det etter planen anløpe 11 cruiseskip i Stavanger og 16 cruiseskip i Bergen. Nå er det svært usikkert om de mange tusen turistene får muligheten til å gå i land og legge igjen penger i vestlandsbyene.

– Vi håper ikke dette trekker ut. Foreløpig er vår horisont at det blir streik ut uka, og at vi håper dette ordner seg før utgangen av helgen, sier Arnesen tirsdag ettermiddag.

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) mener streikeuttaket i statlig sektor er ansvarlig og foreløpig ikke gir grunnlag for tvungen lønnsnemnd.

– Det er ingenting i situasjonen nå som tilsier dette, men det vurderes løpende, sier Aasrud til NRK tirsdag morgen, men understreker samtidig at den oppgaven ligger under Arbeidsdepartementet og statsrådskollega Hanne Bjurstrøm (Ap). (ANB-NTB)


Fakta om losbåtførere

* Losbåtførere frakter loser til alle slags fartøy, fra cruiseskip til oljetankere

* Uten losbåtførere kommer ikke losene seg ut til fartøyene, og disse kommer verken til eller fra land.

* Ved nyttår avviklet Kystverket en avtale om «nordsjøturnus» for losbåtførerne, slik at losbåtførerne nå må jobbe ordinært skiftarbeid med maksimalt åtte timers sammenhengende vakt.

* Det har utløst opprør blant losbåtførerne, som har fått lavere inntekter.

* Sykefraværet har økt siden særavtalen ble oppsagt.

* Losbåtførerne mener den nye avtalen koster staten mer enn den gamle, fordi losføreroppdrag må settes ut til andre, blant annet Redningsselskapet.

(Kilde: Agderposten, NRK, YS)

På forsiden nå