Opptrapping: Si nei til bankene som trapper opp boligrenta, er rådet fra Forbrukerrådet. Foto: ANB-arkiv (ill. foto)

Bolighjelp til unge

Det er nærmest umulig for dagens unge å etablere seg i boligmarkedet uten oppsparte midler eller hjelp fra foreldre.
Publisert 27.06.2012 kl. 10:37 Oppdatert 11.07.2012 kl. 16:44

Tips en venn på e-post:Slik hjelper du barna

  • Skattefri pengegave: Foreldrene kan gi inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp (41.061 kroner) årlig som pengegave, uten at det utløser arveavgift eller spiser av fribeløpet for arv. For begge foreldrene utgjør det til sammen et beløp på 82.122 kroner årlig. Dette kan hjelpe barnet med å bygge opp egenkapital.
  • Forskudd på arv: Hver av foreldrene kan gi inntil 470.000 i forskudd på arv uten at det utløser arveavgift. Beløpet må meldes til Skatteetaten innen en måned og må tas med i arveoppgjøret.
  • Studiestøtte: Foreldre kan bidra med økonomisk støtte når barna studerer. Støtten føre ikke til arveavgift, så lenge den brukes opp. Pengene kan for eksempel brukes til livsopphold og studieutgifter, men ikke til egenkapital ved kjøp av bolig. Støtten må gis periodisk, minst fire ganger i året. Det er ingen grense på beløpet. Studerer barnet i Norge er det ikke krav til innberetning, men det kan være lurt å merke overføringene med «Studiestøtte».
  • Tilleggssikkerhet i egen bolig: Foreldre kan ta tilleggssikkerhet i sin egen bolig. Men tenk dere godt om. Å være kausjonist vil si at dere er medansvarlig for lånet og må betale dersom barna ikke gjør det. For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager i alle fall forsikre seg mot død og uførhet.
  • Medlåntaker: Hvis barnet ikke får lånet alene, kan foreldrene stille som medlåntakere. Da er begge parter ansvarlig for gjelden. Eierandelen må tinglyses. Dette er ikke å anbefale som en varig løsning.
  • Privat lån: Foreldre kan gi private lån, men må da inngå en skriftlig avtale om tilbakebetaling. Dessuten må dere bruke normrenten, som for tiden er på 2,25 prosent, for å unngå arveavgift. Hvis det ikke betales rente, må fordelen trekkes fra gavebeløpet (se: Skattefri pengegave). Lånet må føres i begges selvangivelse. Låneavtalen legges ved som dokumentasjon.

Årsaken er stadig stigende boligpriser og høye krav til egenkapital.

Men mange får hjelp: Halvparten av alle nordmenn mellom 18 og 34 år eier nemlig sin egen bolig.

Hele fire av fem mellom 31 og 34 år har kjøpt bolig, mens tilsvarende tall for dem mellom 21 og 25 år, er én av fem.

Det framgår av en ny undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB (bildet) viser til en undersøkelse hvor det framgår at fire av ti har fått økonomisk hjelp fra foreldre eller andre til å kjøpe egen bolig.

Andelen er høyest blant de yngste. Seks av ti i alderen 21 til 25 år har fått økonomisk hjelp, mot tre av ti i aldersgruppen 26 til 30 år.

Hele 60 prosent av de unge i Oslo har fått økonomisk hjelp, mot bare 27 prosent på Vestlandet og 31 prosent på Østlandet.

Sandmæl sier at det finnes mange måter for foreldre å hjelpe på, men at det selvsagt avhenger av hvor romslig økonomien er.

– Nybakte foreldre vet sjelden hvor god økonomi de kommer til å ha når barna skal ut av redet. Selv om utsiktene er gode, kan uforutsette hendelser inntreffe, sier hun.

– Med dagens skilsmissestatistikk kan ingen se bort fra at de selv kan være i ferd med å etablere seg på nytt samtidig som barna skal etablere seg for første gang. Derfor er det viktig at foreldrene sparer til barna fra de er små, og at de lærer dem gode sparevaner så snart de er blitt store nok. Og spar i barnets navn! Hvis ikke kan pengene gå med i dragsuget ved en eventuell skilsmisse.

Alternativer

Sandmæl forteller at foreldre også kan bidra på andre måter for å hjelpe barna inn i boligmarkedet: Se faktaramme til høyre. (ANB)

På forsiden nå